Møder » Møder 2010 » Generalforsamling d.9/3-2010

Generalforsamling i svømmeafdelingen.

 

 

Tirsdag d.9. marts holder Nordgårdens svømmeafdeling generalforsamling i klublokalet kl.19.10.

 

Dagsorden:  Valg af dirigent

                      Formandens beretning    

                      Afdelingens regnskab

                      Indkomne forslag

                      Kontingentfastsættelse

                      Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      Valg af suppleanter

                      Valg af revisorer

                      Festudvalgets regnskab/valg af medlemmer

                      Eventuelt

                                                                                      Vel mødt
                                                                                      Bestyrelsen

PS.

Bestyrelsen har allerede et forslag til bemanding af posterne i den kommende bestyrelse (bagsiden). Ideen med det er, at man så frit kan møde op og være med til at drøfte stort og småt uden at risikere at blive valgt ind, med mindre man selv ønsker det!

Bestyrelsessammensætning før og efter generalforsamlingen.

 

Post

På valg

Person før

Person efter

Formand

På valg

Kenny

Thomas

Næstformand

 

Thomas

Kenny

Kasserer

for 1. år

Vibeke

Vibeke

Sekretær

 

Helle R

Helle R

Aktivitetsleder

 

Birgit

Birgit

Medlem

På valg

Onkel Anders

Onkel Anders

Medlem

På valg

FB

FB

Suppleant

På valg

Helle M

Helle M

Suppleant

På valg

Brian

 

Revisor 1

På valg

Chresten

Chresten

Revisor 2

 

Bo

Bo

 

 

 

Festudvalgets sammensætning før og efter generalforsamlingen

 

På valg

Person før

Person efter

 

Lone

Lone

På valg

Henrik

Henrik

På valg

Christina

Christina

 

Inger-Marie

Inger-Marie

 

Bodil

Bodil

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand