Møder » Møder 2011 » Referat af bestyrelsesmøde d. 12.4.2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/4 2011


Tilstede: Helle M, Basse, Anders, Birgit, Thomas og Helle R. Der var afbud fra Vibeke.


  • Til referatet blev der orienteret om, at Bolette har givet Vibeke besked om at vi selv skal sende en ansøgning til OK-Benzin, samt at det er besluttet, at vi dropper Ikast. Vi skal så se, om vi kan finde en hytte til en weekend umiddelbart efter sæsonstart. Samtidig blev det oplyst, at inspirationsaftenen med trænerne gik rigtigt godt og med et flot fremmøde. Herefter blev referatet godkendt


  • Der er nu styr på træningslejren. Der er afgang på lørdag og forventet hjemkomst kl 16 onsdag


  • Vi laver sommersvømning som vanligt med sidste gang d. 17/6


  • Lidt snak om tilmelding til stævne via hjemmesiden. Det fungerer ikke optimalt, så Anders arbejder videre med den


  • Helle M og Basse laver plaskestævne d. 3+4 maj. Der blev fordelt officials-opgaver og så må vi have forældrene til at hjælpe med at tage tid


  • En snak om uddeling af reklamer. Vi kan mærke at det giver flere medlemmer, så vi skal helt klart fortsætte. Det blev besluttet, at der bestilles 5000 stks. og Anders tjekker medlemsadresserne. Er der fx et område vi skal satse mere på


  • Næste klubblad kommer efter træningslejren


  • Der skal laves livredderprøver for de ansatte samt de ældste af talenterne. Thomas undersøger muligheden for d. 19/5


  • Næste bestyrelsesmøde d. 24/5 kl. 18.30


Referent: Helle R

 

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand