Møder » Møder 2012 » Referat af bestyrelsesmøde d. 14.3.2012
Møde i N.I. – klubhuset – 14.03.2012
Tilstede: Kenny – Vibeke – Birgit – Thomas – Sofie – Helle
Referent: Helle

Vibeke berettede fra generalforsamlingen.
Birgit forespørger om vi i trænerrummet kan få et ekstra skab der kan aflåses. Der mangler 10 plader af de nyindkøbte. De er ”fjernet”. Lavia har også 10 plader der er nye, men det er deres. Sofie har spurgt. Vi skal have indkøbt nye, der så skal mærkes og låses inde. Forskellige muligheder er gennemgået. Klublokalet er udelukket, da lokalet af og til udlånes til andre.
Der skal sendes besked ud til alle trænere, at der igen ikke er låst af til svømmefødderne.
Sofies mor er blevet spurgt om hun kunne tænke sig at hjælpe festudvalget ved arrangementer. Det vil hun efter forlydende gerne, men hun vil ikke være fast hjælper. Vi tager snakken med hende ved lejlighed.
Angående klubbladet, så har vi pt det problem at ingen af os kan eller har prøvet at lave et klubblad. Basse ville lægge manual til klubblad på cd. Vi overvejer at klubbladet kun skal udkomme to gange om året. Helle vil med hjælp, prøve at sætte noget sammen . Vibeke vil maile antal blade og sted hvor de trykkes. Helle foreslår at de bliver trykt på ”Huset” hvor der både er hjælp og samtidig billigt.
I næste blad vil vi seriøst bede om flere folk til bestyrelsen. Det er ramme alvor at vor klub består, men som situationen ser ud pt, har vi mistet nogle vigtige nøglepersoner. Da flere har et ønske om at stoppe, er det tvingende nødvendigt at vi får nye på banen, eller må klubben eventuel lukke.
I bladet skal der være Tilmeldingsproceduren – Kalender for ½ år ad gange som nu – de to artikler fra Sofie – Boller og Charlotte.
Thomas har søgt lokaletider og lokale til julefesten. Han har dog ikke fået tilbagesvar endnu på julefesten. Festudvalget ønsker at det må blive kantinen vi får, da det er meget nemmere med køkkenet.
Vores hjemmeside skal opdaters. Da Anders ikke længere er medlem af bestyrelsen, vil han sikkert også gerne af med arbejdet omkring hjemmesiden. Derfor vil Sofie, Vibeke og Helle gerne til oplæring ved Anders. Vibeke kontakter Anders.
Kenny spørger hvem der skal være træneransvarlig? Thomas foreslår at Birgit og han overtager trænerkontakten.
Sofie spørger om hvad hun skal gøre når elever gentagne gange ikke vil høre efter i svømmehallen. Hvilke tiltag kan hun bruge for at afhjælpe problemerne. Flere forslag kom på banen.
Der skal laves lister over trænere – hvilke attester de har – hvilke svømmeprøver og kurser har de. Basse kan evt. hjælpe på de punkter.
Børneattester evt fornyes hvert 2. år. Der bliver fulgt op på disse sager.
Desuden skal vi have et klart overblik over hvilke trænere der står til rådighed næste år.
Træner og hjælpetræner situationen er pt noget ustabil.
Vibeke ønsker snarest at der findes en til at overtage regnskabet, da hun fratræder næste år.
Festudvalget: IngerMarie – Bodil (stopper næste år) – Henrik og Henning.
Talentholdet fungerer godt. Birgit og Thomas tager sig fortsat at hvem der skal på kursus og Vibeke tager sig af at søge tilskud til disse kursister. Men for at kunne søge tilskud skal hun have at vide hvem der skal af sted og derfor skal hun evt have kursusdeltagelse og program tilsendt. Om det skal være Birgit der sender det eller om det skal være kursisten, kan i betydning være underordnet. Blot Vibeke får besked.
Helle Rønn tager fortsat OK-benzin. Birgit spørger til hvordan det går med de penge vi optjener. Vi skal have kontaktet Helle R.
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand