Møder » Møder 2013 » Referat af bestyrelsesmøde d. 15.1.2013
Bestyrelsesmøde d. 15.1.2013 kl. 19 i klublokalet på Tovshøjskolen.
 
Foruden bestyrelsen inviteres Johannes Petersen, Rikke Kofoed og Mikkel Elklit Olsen til mødet.
Vi er glade for I har tilbudt at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Formelt skal der ske et valg på generalforsamlingen – men det er rent formalia, så hermed velkommen til Jer 3!

Dagsorden
 1. Præsentationsrunde – både nye medlemmer og nuværende medlemmer. Herunder en snak om roller i bestyrelsen efter generalforsamlingen.
 2. Godkendelse af referat fra sidst (Træner-best.møde den 3. nov. 2012).
 3. Sæsonstart – evaluering. Løbesedler.
 4. Fastlæggelse af datoer for sæsonens møder + generalforsamling
 5. Stævne i vores egen hal den 24. februar – er vi klar til det? Hvad mangler?
 6. Trænersituationen – er vi dækket ind med trænere og hjælpetrænere til alle hold? Er der fundet en afløser for Line?
 7. Foreløbigt årsregnskab (skal gennemgås med revisorerne ultimo januar/primo februar)
 8. Træningslejr - status. Tilmeldinger, ledere på lejren
 9. Eventuelt
 
Referat
Til stede: Johannes, Birgit, Vibeke, Kenny, Mikkel, Thomas og Sofie.
Ordstyrer: Vibeke

ad 1) Præsentation af gamle og nye medlemmer blev gennemført.

ad 2) Referatet fra sidst blev godkendt

ad 3) Sæsonstart
Næsten alle pladser på børnehold er besat. Pensionistholdet går det altid langsomt med tilmeldinger fordi de ikke tilmelder sig på nettet, men Birgit regner med at de kommer som altid. Tilmelding: De gamle medlemmer får som altid først besked gennem klubbladet og derefter bliver der delt løbesedler ud, så nye får chancen. Da løbesedlerne kom ud var der desværre ikke mange pladser tilbage, hvilket er positivt da det betyder rigtig mange gamle tilmelder sig igen. Det betyder at løbesedlerne bliver mere overflødige, så vi snakkede om at lade være med at dele dem ud næste vinter. Om sommeren er ”pausen” længere, derfor kan folk glemme at melde sig til, så derfor er det smart at dele dem ud der.

ad 4) Fastlæggelse af møder
5. Marts 2013 Generalforsamling
12. Marts 2013 Hovedgeneralforsamling

9. April 2013 Træner- bestyrelsesmøde

Bestyrelsessammensætning før og efter generalforsamlingen:
Formand: Thomas
Næstformand: Kenny (på valg)
Kasserer: Vibeke -> Johannes
Sekretær: Sofie -> Mikkel
Aktivitetsleder: Birgit (på valg)
Hjemmeside: Vibeke -> Sofie
Medlem: Rikke
Suppleant: Ledig
Suppleant: Ledig
Revisor 1:  Chresten
Revisor 2: Bo (på valg)

Festudvalgets sammensætning før og efter generalforsamlingen:
Henning (på valg)
Henrik
Ad hoc Susanne
Inger‐Marie Michelle (på valg)
Bodil (på valg)

ad 5) Stævne i egen hal
Thomas har reserveret hallen og finder ud af noget med det
banetorv der er i stykker. Vi har ikke kantinen, men klublokalet kan bruges til officials.
Festudvalget skal købe morgenmad og måske have en bod med slik, mens vi afventer info fra DGI. Mini‐ og talentsvømmere møder som altid 30 min før og hjælper med at gøre klar.

ad 6) Trænersituation
Flemming har sagt ja til at tage Lines haletudsehold om onsdagen.
Fra næste sæson bliver hold 13 (oddere 17.15 til 18.00) byttet om med hold 15 (frøer 18.00‐19.00) så de yngre børn kan komme tidligere i seng og odderne får lidt mere træningstid.

ad 7) Årsregnskab
Overskud 5000,‐ MEN: Lønomkostningerne er steget, aktivitetsstøtten er blevet mindre ( grundet ingen træningslejr i 2012). Derfor forventes et underskud i 2013.
Forslaget er at kontingentet bliver sat 20,‐ op for hvert hold, for at gøre underskuddet mindre. Det er bedre at tage det i små ryk og det er stadigvæk billigt i forhold til andre klubber.

ad 8) Træningslejr
Der er 13 tilmeldte (hvoraf en er Anders og en er stadig usikker på om hun kan komme). Vi har fået hele januar til at tilmelde og der er et par stykker der stadig overvejer det. Rikke Jørgensen og Anders Hermann tager med som ledere, foruden Charlotte og Sofie.

ad 9) Eventuelt
 • Thomas har lavet trænerkontrakt til Charlotte og Sofie. De kigger på dem og ser om der er noget de er i tvivl om eller noget der skal tilføjes eller rettes osv.
 • Børneattester fornyes til generalforsamlingen
 • Vibeke sender en liste over forældres tlf‐numre til Sofie som hun printer ud og ligger i holdmappen. I tilfælde af en ulykke så man kan få fat i forældrene til det pågældende barn.
 • Vibeke sender opdateret liste med trænernes navne og fødselsdage til Birgit
 • Sofie skriver på trænersiden på facebook omkring møder og andet info, så dem der stadig ikke tjekker mails får beskeder alligevel – eller besked om at de skal tjekke deres mails.
 • Der skal betales helt kontingent selvom man kun kommer mandag eller torsdag. Det er det voksenholdene er baseret på.
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand