Møder » Møder 2015 » Referat af bestyrelsesmøde d. 16.6.2015
Bestyrelsesmøde i NI-SVØM d. 16. juni 2015

Tilstedeværende: Charlotte, Rikke, Johannes, Allan og Astrid
Afbud: Tine
Referent: Astrid

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Planlægning af næste sæson
3. Livredderprøver
4. Børneattester
5. Træner og hjælpetræner
6. Kurser
7. Sociale arrangementer
8. Eventuelt

Ad1)
Referatet godkendes

Ad2)
Der åbnes for tilmeldinger utimo juni (Johannes)
- Sæsonstart uge 34
- Sæsonafslutning uge 50
- Juleafslutning lørdag den 28. november
- Julefrokost lørdag den 23. januar 2016
- Svøm langt lødrdag den 7. november

Ad3)
Allan finder to datoer og kontakter Kasper

Ad4)
Allan sender rundt med godkendelse til børneattester

Ad5)
Charlotter fortæller at næste sæson er fint dækket ind i forhold til trænere. Ulla og Jakob bliver trænere under supervision ved Charlotte.
Line og Katrine vil evt dele et hold som skiftevis træner og hjælpetræner. Der mangler hjælpetrænere, hvorfor Charlotte vil lave et opslag.

Ad6)
- 2 på trænerkursus efterår 2015
- 2 på hjælpetrænerkursus forår 2016

Ad7)
Talent og minitalent vil gerne på en hyttetur. Møgelø foreslås som destination

Ad8)
Løbesedler
Tidligere blev det besluttet at der trykkes 5000 sedler. Dette antal reduceres til 4000 stk.  
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand