Møder » Møder 2012 » Referat af bestyrelsesmøde d. 17.1.2012
Bestyrelsesmøde i N.I. tirsdag den 17. Januar.2012
 

Afbud: Kenny
Tilstede: Birgit – Vibeke – Anders – Thomas – Basse og Helle
+ 3 trænere: Charlotte-Martin og Sofie
Referent: Helle

Referat godkendt fra sidste møde.

Oplæg fra Charlotte-Martin og Sofie
Mødet startede med oplæg fra Charlotte-Martin og Sofie, der gerne ville bede om tilladelse til betaling af træningsophold i påsken 2012. De havde undersøgt forskellige muligheder, hvoraf Spjald blev det valgte. Prisen pr barn bliver på cirka 1000 kr.
Da det er første gang de selv skal lave en træningslejr, har de forsøgt at få en til to voksne med som backup. Dette har indtil d.d. ikke været muligt. De vil forsøge at tale med Flemming Hermann. Denne voksne skal helst være i stand til at være økonomisk ansvarlig i forhold til hvad der kan bruges af penge undervejs, men også i forhold til at det skal være en der kan svømme, kender lidt til svømning og børn. Sofie kommer ikke med på træningslejr, hun skal til USA på ferie.
Tilmelding til træningslejr, udsendes fredag den 20/1-2012
Vores nye unge trænere ønsker også at få en venskabsklub som de kan få sociale relationer til og evt. lave ”venskabsmesterskaber”/el. lign. med. De havde klubben Flipper fra Gudskov på Fyn i tankerne.

Udvælgelse af trænerteams
Skal vi til at have de unge ind igen i klubben: Nina-Philip-Flemming-Sofia B.?

Udtrædelse af bestyrelsen
Basse og Anders ønsker at udtræde fra og med d.d. I den forbindelse beder Basse om at blive slettet helt med adresse-mobil- email-telefonnummer. Han har haft 5-6 opkald siden ønsket om at træde tilbage. Ønsket bliver efterfulgt.
Det lå dog mellem linierne, at begge de herre stadig vil hjælpe med råd hvis behovet viser sig.
Basse brænder CD med alle manualer, annoncer og klubladet. Denne vil blive lagt i klublokalet. Pernille har ufatteligt mange billeder. Disse bliver lagt ind på en ekstern harddesk som Thomas køber.
 
Økonomisk oplæg fra Vibeke
Regnskabet skal til revision hos Vibeke den 31/1. Regnskabet ser fornuftigt ud, men der skal spares på kursusaktivitet i 2012. Idrætssamvirket som uddeler penge fra Danske Spil, har kun tildelt os 5000 kr af de 8000 kr vi havde søgt. Desuden brugte vi 8000 kr til kurser i 2010 mod 27000 kr. i 2011.
DGI har fyret Lars fordi de har indført triologi (tre-delt ledelse med samme ansvarsområder). Erling holder. I den forbindelse kan der være problemer med at få kurser og stævner fordi DGI ingen formand har p.t.

Ved mødet blev kontingentpriserne forslået opreguleret således (skal besluttes på generalforsamlingen) :
 • Hold 1-18 fra 305 kr til 330 kr.
 • Hold1+2 fra 410 kr. til 450 kr.
 • Hold 6-7-20 fra 230 kr. til 250 kr.
 • Hold 22 fra 510 kr. til 550 kr.
 • Gæstepriserne til familiesvøm er fortsat 25 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Brev modtaget i klubben.
 • Klubben har modtaget en henvendelse fra en dame der ønsker at tilmelde sig voksensvøm. Grundet specielle omstændigheder, har bestyrelsen valgt at Birgit får lov til at afgøre sagen, da det er hendes svømmere. Helle tager kontakt med Birgit.
 • Der har været udtrykt ønske om at vi ikke lader piger over 7 år, klæde om med deres fædre i herreomklædning. Nogle føler ubehag ved at halvstore piger står og kigger på. Dette er forståeligt og der vil straks blive ophængt skilte i både omklædning og i glasskabet. Basse sender skilt pr. mail til Helle  som printer ud og hænger op.
3 stævne i DGI`s holdturnering
Den 15 januar 2012 modtog vi en mail fra Benny vedrørende 3.stævne i DGI`s holdturnering den 26/2 2012.. Han forepurgte om vi ville være arrangør for dette stævne hos os.
Det vil vi gerne. Thomas søger om svømmehal og kantine til dette. Festudvalget kontaktes af Helle med forespørgsel om de kan stå for forplejning. Nærmere følger.
Bestyrelsesmedlemmer:
 • Vibeke tager 1 år og udtræder
 • Thomas er på valg
 • Helle på valg
 • Anders udtræder
 • Basse udtræder
 • Kenny ved vi ikke noget om. Birgit tager kontakt til ham.
Festsudvalget:
 • Henrik fortsætter
 • Christina Tizar udtræder. Har startet eget firma.

Vedr. Lone – har man hørt at hun gerne vil hjælpe med sponsorgaver til julefest 2012/2013.

Eventuelt:
Grundet manglende bestyrelsesmedlemmer og grundet klubbens fremtidige eksistens, vil vi forsøge at lave en ”Forældre-aften” hvor klubbens fremtid vil blive fremlagt som situationen ser ud nu. Vi vil forsøge at få nogle forældre ind i bestyrelsen. Tidligere tiltag i klubbladet, har ikke givet resultat eller henvendelser. Nærmere følger.
Charlotte og Sofie:
Hans Vedel i HEI har spurgt Charlotte om hun kunne tænke sig at indtræde i HEI`s bestyrelse. Dette har hun sagt ja til. Charlotte er pt ikke træner i HEI længere. Sofie er livredder i HEI.
Vi er af den opfattelse at der vil opstå interessekonflikter når en træner fra N.I. arbejder i 2 konkurrerende svømmeklubber. Thomas vil tage en snak med hende. Anders træder ud i behandlingen af sagen omkring Charlotte da han vil være inhabil. Angående Sofie, mener vi at hvis ikke N.I bliver tilsidesat ved arrangementer o.l.,  bør hun nok kunne fortsætte i HEI. Men vi vil tale med hende.
 
 
 

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand