Møder » Møder 2015 » Referat af bestyrelsesmøde d. 17.2.2015
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 i klublokalet

1) Pensionisterne og trænersituationen generelt
Ny træner til pensionisterne? Det er eftermiddagsholdene der mangler. Fra kl. 15-17.
Vi laver et jobopslag. Rikke kontakter Charlotte. Og laver jobopslag.

2) Begynderstævne d. 28/2 2015 arrangeret af DGI hos os
Charlotte, Susanne, Allan, Søren kommer. Kl. 09:00.

3) Generelforsamling: 17. marts kl. 19:15
På valg: Mikkel, Johannes, Astrid, Søren, Mogens, Tine.

4) Regnskab
Underskud: 25 000,- pga. lønninger som er steget og mindre fald i medlemmer.

5) Materiel
Nyt ur/ materiel: Alle/ Allan undersøger pris på ur. Charlotte finder ud af hvem der skal på kursus.

6) Evtentuelt
-

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand