Møder » Møder 2014 » Referat af bestyrelsesmøde d. 18.2.2014
Referat af bestyrelsesmøde i Nordgårdens IF, svømning d. 18. februar 2014 i klublokalet

Til stede: Allan, Johannes, Astrid, Mikkel, Sofie, Søren
Fraværende: Rikke

Dagsorden
  1. Godkendelse af regnskab
  2. Aktivitetsstøtte og tilskudsregnskab
  3. Forberedelse til kommende generalforsamling
  4. Eventuelt

Referat
Ad. 1:
Regnskab: mindre underskud, (25.000,-) men på grund tilmeldinger før 31/12 ender vi ud med et mindre overskud. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender regnskabet.

Ad. 2:
Aktivitetsstøtte (Johannes) / tilskudsregnskab: 3659 timer. Tilskudsregnskab for 2013.

Ad. 3:
Hvor mange bliver i bestyrelsen? På valg: Sofie og Allan. Evt. Sofie som suppleant. Allan genop-stiller til bestyrelsen. Formanden skriver beretning.
Indkaldelse til generalforsamling: Søren indrykker indkaldelse i lokalavis, jf. vedtægter. Ny dato 18/03 2014. Johannes udsender dagsorden til generalforsamling og til efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ad. 4:
Allan har købt forstærker og CD afspiller til i alt 500,- Vi køber nye højtaler i nærmeste fremtid (Allan).
Træningsweekend: Søren undersøger om han kan i stedet for Allan.

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand