Møder » Møder 2013 » Referat af bestyrelsesmøde d. 18.6.2013

Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2013 kl. 19.15 i klublokalet
 
Tilstede: Allan Joensen, Astrid Helene Riber, Johannes Petersen, Rikke Kofoed, Sofie Agerbæk, Søren Drejer Haahr
Fraværende: Mikkel Elklit Olsen, Mogens Bjerregaard Jensen, Tine Nielsen

1. Livredderplan for Familiesvømning om lørdagen
2. Fornyelse af livredderprøver i sommerferien, hvem foruden trænere?
3. Sommersvømning: Normalt for talent og minitalent, men hvad med voksensvømning?
4. Løbesedler til husstandsomdeling, hvem vil hjælpe til?
5. Klubblad: Indhold, hvem, hvor tit og hvordan (papir og eller elektronisk)
6. Svømmemateriel
7. Opdatering af hjemmesiden: www.ni-svoem.dk f.eks. åbning for tilmelding
8. Nøgler
9. Børneattester 16år+
10. OK sponsor aftaler
11. Opfølgning på kurser/uddannelse, nyt katalog fra DGI
12. Conventus foreningssystem
13. Klubbens fremtid - "Foreningsudvikling"
14. Eventuelt

Referat

Ad 1. Sofie, Charlotte, Lisa med flere koordinerer, laver plan og hænger den op.

Ad 2. Livredderprøver er afholdt på Tovshøjskolen og foruden 9 trænere har 3 bestyrelsesmedlemmer bestået. Livredderdommerne var ikke tilfredse med vores paratviden, så næste år skal vi forberede os noget mere, ellers består vi ikke.

Ad 3. Fin tilslutning for talent og minitalent med 2 ugentlige træninger og afsluttende bowling. Ved voksen svøm, en gang pr. uge, var tilslutningen mere begrænset kun omkring 4-6 pr. gang.

Ad 4. Løbesedler
Ny løbeseddel: Astrid får elektronisk kopi af Vibeke og retter til
Områder med antal beboelse laver Allan
d. 28. juni åbning af hjemmeside for tilmelding
d. 29. juli genåbning af hjemmeside for tilmelding
d. 3. august uddeling af løbesedler om nødvendigt

Ad 5. Klubblad. Rikke har tilbudt sin hjælp. Punktet taget op igen.

Ad 6. Materiel: Håndpads til minitalent. Ophængning af ur. Indkøb af store plader.

Ad 7. Johannes opdaterer hjemmesiden med:
”Der er nu åben for tilmelding…” på forsiden.
Nye hold tider, kontingent
Udsender brev til gamle medlemmer.

Ad 8. Vi har mange forskellige slags nøgler i foreningen, Allan vil forsøge at simplificere.

Ad 9. Alle 22 indsendte attester er returneret ok.

Ad 10. Astrid, Sofie, Rikke uddeler til venner og bekendte

Ad 11. Allan/Sofie følger op på træneres og hjælpetræneres uddannelse og udsender nyt katalog fra DGI.

Ad 12. Ikke et system vi agter at indføre.

Ad 13. Punkt udskudt til 22-10-2013, hvor Mads Hjort, DGI vil komme og tale foreningsudvikling.

Ad 14. Ny hjælpe træner, Camilla, starter på talenthold.

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand