Møder » Møder 2014 » Referat af bestyrelsesmøde d. 2.12.2014
Bestyrelsesmøde tisdag d. 2 december 2014 kl. 19.15 i klublokalet

Dagsorden

 
  1. Foreningsudvikling ved DGI kunsulent Jesper Harder
  2. Evaluering af juleafslutning
  3. Trænersituationen forår 2015
  4. Løbesedler
  5. Materiel
  6. Eventuelt
     
ad1: Foreningsudvikling ved DGI konsulent Jesper Harder
Evt. ny træner: Mathilde som var med til mødet. Allan fremlægger om klubbens visioner for fremtiden. Bl.a. om muligt samarbejde med Brabrand IF.
Johannes: økonomien i klubben er vendt fra underskud til overskud.
Jesper Harder præsentere flere tilbud fra DGI. Bl.a. Challenge Network i Silkeborg d. 31/1 2015, som vi kan deltage gratis i. Ocean Rescue Camp, er et andet interessant tilbud. Der er flere tilbud som vi fik brochurer for og som kan se på nettet under DGI’ hjemmeside.
Det er muligt at låne et anlæg hos DGI Østjylland. 

ad2: Evaluering af juleafslutning
Mødetidspunkt for svømmerne skal stå i indbydelsen.
Var slikposerne for dyre (30,-)?
Der er ikke gjort ordentlig rent.

ad3: Trænersituation forår 2015
Bemandingsplan for forår 2015 fremlagt af Charlotte. Vedtaget.
Vandgymnastik: Træner til mandag mangler. ”Jobopslag” skrives på løbeseddler.

ad4: Løbesedler
-

ad5: Materiel
Indkøb af vandpistoler

ad6: Eventuelt
Julefrokost 17/1
Livredderprøve til Thomas
Salg af billetter til næste sæson fra uge 50

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand