Møder » Møder 2013 » Referat af bestyrelsesmøde d. 22.10.2013
Bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2013 kl. 19.15 i klublokalet

Deltagere: Allan, Sofie, Mikkel, Astrid, Rikke, Tine, Johannes.
Fraværende: Søren, Mogens


Dagsorden
  1. Foreningsudvikling ved Mads og Rita fra DGI
  2. Godkendelse af referat fra sidst
  3. Opfølgning på klubmesterskaber/plaskestævne, ris/ros, pokaler, diplomer, resultater på hjemmeside
  4. Uddelegering af opgaver ifbm. DGI holdturnering 2 runde søndag d. 27. oktober 2013 på Tovshøjskolen
  5. Ny træner til voksen svømning
  6. Svømlangt d. 2. november 2013
  7. Oplevelser på tværs d. 9. november 2013
  8. Eventuelt
Referat

Pkt. 1. Foreningsudvikling
Rita (formand, leder af Triologiledelsen) og Mads (konsulent) fra DGI Østjylland. Foreningen kan byde på flere ting: IT-værktøjer, kurser, stævner, vejledning, uddannelse.
Støttemuligheder og fonde.
DGI Østjylland svømning styres af én leder og folk til forskellige job man selv melder sig til. Fordelen er at man arbejder med det man har lyst til. Det kan evt. være til inspiration for NIF som organisationsstruktur. Det er lettere ar rekruttere folk til mindre opgaver af gangen.
DGI Svømmesatsning 2016: Svømmeskole, Voksne og vand, Crossfit i vand m.m. Ideen er at udvikle stævner sådan at folk bliver længere i klubben.
Statistik på minitalent og talent er noget foreningen selv laver. Vi køber ikke et system hertil. Det er en lille klub. Wingrodan ikke muligt på Mac. Vi bruger GoMinisite. Andre IT-systemer; Conventus. 
Medlemstal i NIF: ca. 250.
Vi fortsætter helst med vandgymnastik. Evt. Åben vand-svømning. Fokus på sikkerhed og udstyr. Evt. udlån fra DGI. Uddannelse i åben vand-svømning starter til januar 2014.
Ny kursusstruktur fra DGI, ny folder i november. Ca. pris omkring 2000,- pr. kursus. Spotkurser på 3-4 timer for det klubber gerne vil have. Eks. lege-kursus, kost, bestyrelseskurser. Pris omk. 500,- min. 8 deltagere.
Kommunikation: Hvordan kommunikere man i andre klubber: Eks. Grenå bruger Conventus, Holdsport.dk,
Ny hjemmeside fra DGI inden længe. Se evt. under Foreningsudvikling. Styrk foreningen kan også være spotkursus.
Konsulenttjenester: opdeling af hold, m.m.

Pkt. 2. Referat fra sidst blev godkendt

Pkt. 3. Opfølgning på klubmesterskaber/plaskestævne
Tilmelding til Klubmester skal ud tidligere til forældre.
Ellers gik det rigtig fint, mange glade børn og forældre.

Pkt. 4. Opgaver DGI holdturnering 2 runde
Sofie, Charlotte, Lotte, Tine, Mikkel, Allan, Mogens og Søren m.fl. kommer fra kl. 8.30.
Klargøring af svømmehal.
Kaffe og rundstykker, frugt, vand til officialsmøde kl. 9.00
Frokost kl. 12
Salg af slik, frugt, m.m.

Pkt. 5. Ny voksentræner
Ikke fundet nogle endnu.

Pkt. 6. Svømlangt
Lørdag d. 2 november (5-10km), mandag d. 4 november (1-5km)

Pkt. 7. Oplevelser på tværs
Der kommer ca. 25 børn fra 4 foreninger til orienteringsløb og opgaver relateret til vand

Pkt. 8. Eventuelt
Træningslejr påske 2014: Tilbud på træningslejr i Esbjerg. Fem dage.
Mangler svømmefødder str. 36 – 38. Håndpadler. Dykkerting.

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand