Møder » Møder 2015 » Referat af bestyrelsesmøde d. 22.4.2015

Bestyrelsesmøde d. 22. april 2015

Tilstede: Anne Mette, Theline, Susanne, Johannes, Rikke, Martin, Jakob, Charlotte, Ulla, Meriam, Thomas, Catrine, Søren, Allan, Line Silas, Marlene, Tine og Astrid
Afbud: -
Referent: Astrid

Dagsorden

1. Diverse info fra bestyrelsen
2. Træner-situatioen næste sæson?
3. Løbesedler
4. Klubmesterskab og plaskestævne
5. Materiel
6. Eventuelt

Ad 1.
Allan informerer om, at han har været til møde i ”den blå rambla” – 150 aktiviteter langs Aarhus Å. Se hjemmeside: www.denblaarambla.dk
Vedr. afslutning af sæsonen: Slutter i ugen op til plaskestævne/klubmesterskab

Ad 2.
Rundspørge blandt fremmødte deltagere. Charlotte noterer ”opsigelser” og ”forsættere”. Hun vil lave en plan for træner bemandingen næste sæson.
Den offentliggøres midt sommer – hun mener umiddelbart, at der er fin dækning af trænere og hjælpetrænere til næste sæson.

Ad 3.
Det besluttes at der trykkes 5000 løbesedler.
Ansvarlig for up-datering af layout: Rikke
Ansvarlig for trykning: Johannes
Ansvarlig for koordinering af områder, ruter mm: Charlotte

Ad 4.
Der orienteres om at der er en fejl ved klokkeslettet om hvornår børnene skal være i hallen. (kl 10 burde have været kl 10:30)
Søren trykker diplomer.

Ad 5.
Ønske om indkøb af 2 stk fløjter
Mangel på svømmefødder:
1 par 26-28
8 par 36-38
2 ringe fra Toy’r’us
Tidtagerur – nyt? Det foreslås at vi kan prøve at få fat i ansøgningsskemaer til TuborgFonden: Line

Ad 6.
Rikke (mor til Charlotte, susanne og Annemette) vil gerne stå for dette.

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand