Møder » Møder 2011 » Referat af bestyrelsesmøde d. 23.8.2011

Bestyrelsesmøde den 23. august 2011 i klublokalet

Til stede: Birgit, Thomas, Vibeke
Der var afbud fra Anders, Helle, Helle og Basse

1.Klubmesterskab den 17.9:

Hallen og kantinen er bestilt.

Birgit bestiller nye pokaler til klubmestermesterskabet:
Gruppe 1: 80 mm – 6 stk,
gruppe 2: 90 mm – 6 stk
Gruppe 3: 90 mm - 8 stk
Gruppe 4: 105 mm- 10 stk.

Birgit undersøger priser i hhv. Viby og City Vest

Indbydelser til klubmesterskab – Vibeke laver indbydelser, sendes i hallen til Thomas på fredag.
Helle M holder styr på tilmeldinger og laver startlister til dagen. Helle M. og Helle R. gør diplomer klar inden stævnet med navne, så kun tiderne skal skrives på på selve dagen.
Birgit finder officials.
Er festudvalget informeret? Vibeke kontakter Bodil.


2. Distancesvømning den 4. november
Hallen er bestilt.


3. Aflysning af familiesvømning fra kl. 12-13 den 27.august
- der er delt sedler ud og sendt mails rundt.


4. Bemanding
Der skal findes en ny person til trænerkontakt, senest fra sommerferien.
Fin bemanding i indeværende sæson. Tages op igen på næste møde når vi forhåbentlig er lidt flere.


5. Julefrokost – hos Birgit den 10. december.


6. LS foregår i Bjerre Herred (10-15 km fra Horsens) den 19.-20. november.
Skal vi deltage? Ja, vi deltager. Birgit har givet tilsagn om at tage med.


7. Bank – skal vi beholde Sparekassen Kronjylland, som har overtaget Morsø Sparekasse? Tages op igen næste gang.


Referent,
Vibeke Holm Andersen
23.8.2011

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand