Møder » Møder 2011 » Referat af bestyrelsesmøde d. 24.5.11

Referat af Bestyrelsesmøde i NIF d. 24/5 2011

Afbud fra Birgit. Anders kom lidt senere, Helle R går lidt før. Tilstede: Vibeke, Helle M, Kenni, Basse, Thomas, Anders og Helle R.


Referat

  • Vibeke har fået brev fra OK Benzin. Vi beslutter at vi ønsker at tilmelde os, gerne med start d. 1/9. Helle R kontakter OK for praktiske oplysninger. Referatet godkendt.

Træningslejr

  • Der var kun 18 børn med i år, men det var en fin tur og dykningen var helt klart et hit

Tilmelding

  • Vi fortsætter med tilmelding via nettet. Det fungerer, selv om vi stadig er nødt til at have nogle til at side den første mandag og tirsdag. Vi åbner for tilmelding på hjemmesiden d. 1/7 og bladet bliver sendt ud omkring d. 27/6, reklamer deles ud i uge 31. Her forsøger vi at dele ud i Stavtrup for at undersøge vækstmuligheder

  • Indskrivning tager Vibeke og Kenni om mandagen kl 17-18 og Basse og Helle M tager tirsdag kl 16.15-17.45

  • Sæsonen starter d. 15/8

Stævnetilmelding via nettet

  • Det driller stadig. Punktet skal tages op på næste møde og så skal hele bestyrelsen have forsøgt at tilmelde sig, så vi kan se, hvor problemerne er

Trænere næste sæson

  • Alle ansatte har været på sikkerhedskursus. Det blev gennemført i sidste uge.

  • Nogle unge trænere oplyste via Basse, at de gerne ville overtage træningen for talenterne. Basse melder tilbage til de 3 unge mennesker at han vil besætte trænerne som normalt. D.v.s. at de har minitalenterne indtil videre og så kan vi vende tilbage til forslaget når alle har tygget lidt over tingene og tænkt det hele grundigt igennem

Klubmesterskab bliver enten den 17 eller 24/9-2011. Basse orienterer Birgit som så vender tilbage med besked når hun har talt med DGI

Julefest fortsat den 26/11 - 2011. Da hallen indtil videre er optaget den dag, forsøger vi os med kantinen. Vi melder ud at der er 200 billetter for det er der plads til og så kan vi ikke sælge flere. Skulle hallen blive ledig, ser sagen anderledes ud. Så er der jo ingen begrænsning.
 
Næste møde engang i august. Nærmere følger.
 


 

For referat

Helle R og Helle M

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand