Møder » Møder 2016 » Referat af bestyrelsesmøde d. 3.2.2016
Bestyrelsesmøde den 3.2.16

Tilstede: Johannes, Charlotte, Allan, Tine, Rikke, Søren og Astrid
Afbud: Martin

Dagsorden
1. Sæsonstart, Charlotte har holdt møde med instruktørerne, noget bestyrelsen skal følge op på?
2. Materiel
3. Kurser
4. DGI begynderstævne
5. Klubmester skab, plaske stævne
6. Generalforsamling
7. Økonomi
8. Evt.

1. Sæsonstart
Overbookning på delfinhold (ca. 17 i alt) skaber uro. Uvist om alle fremmødte er tilmeldt. Listen ved fremmøde skal tjekkes. Tine undersøge dette næste tirsdag.  
Der har været lidt problemer med afløser dækning og for sent sygemelding. Charlotte vil sørge for at der bliver strammet op om dette.
Støjniveauet er igen for højt. Dette skyldes forældresnak. Charlotte vil printe Tys-sedler og Rikke vil skrive det på hjemmesiden.
En forældre forstyrrer under undervisningen af minitalent. Rikke tager denne konfrontation.

2. Materiel
Svømmebrille og vinger mangler. Allan vil bestille nogle bæltesnore, briller og vinger (der skal minimum være 30 stk.). Charlotte anbefaler at vi får nogle oppustelige. 

3. Kurser
Hjælpetrænere (Fie, Sille og Astrid) sendes på kursus.

4. DGI begynderstævne
Dato: 5. marts 
Vi skal huske at få meldt svømmere til. Sidste år var det en rigtig god oplevelse. 
Allan, Søren og Charlotte vil komme og assistere. 
Der skal arrangeres morgenmad til officials. 
Der skal laves en lille kiosk – talentholdet skal stå for dette. Charlotte vil orientere dem.
Johannes sender en mail om at familiesvømning er aflyst og Rikke vil skrive dette på hjemmeside.

5. Klubmesterskab, plaskestævne
Dato: 30. april
Vi skal have optalt medaljer og givetvis have købt nye. Optælle efter bestyrelsesmøde. Charlotte vil høre sin far om hvor han har købt det. 
Ved næste bestyrelsesmøde arrangeres detaljerne for klubmesterskaber.

6. Generalforsamling
Dato: tirsdag den 1. marts kl 19:15
Revisor Kresten Boller er på valg
Formand Allan har valgt at trække sig. 

7. Økonomi
Underskud på 15.000 kr. Værdipapirer er skyld i halvdelen af underskuddet. Lønomkostning er steget. 

8. Evt.
-

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand