Møder » Møder 2012 » Referat af bestyrelsesmøde d. 4.9.2012
Dagsorden til bestyrelses mødet d. 4/9-12 kl 1900
 
1) Godkendelse af referat
2) sæsonstart
3) medlems status
4) klubmesterskab
5) julefest
6) fremtid , hvad gør vi for at få medlemmer til bestyrelse + festudvalg
7) Klubblad - skal vi have et klubblad fremover eller nøjes med en nyhedsmail?
8) eventuelt
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. September 2012
Til stede: Thomas, Inger Marie, Bodil, Birgit, Vibeke, Sofie

Godkendelse af referat.
Opstart: Det fungerer godt med online tilmelding. Alle børne- og voksenhold er besat. Minitalent og talentholdet er der flere pladser.
Klubmesterskab: Birgit har alle pokaler undtagen Sebastians og Flemmings som Sofie skriver til. Birgit sørger for at få pokalerne graveret når alle er samlet ind. Der er nok medaljer. Der skal tjekkes op på diplomer. Thomas sørger for startlister. Festudvalget har købt ind og Thomas skaffer drikkelse. Klubmesterskabet vil blive afholdt i det brune hus hvor festudvalget stiller op 8.30. Talent og minitalent kommer også en halv time før stævnet og hjælper til. Vibeke er speaker og Sofie forsøger at finde en starter. Familiesvømning er aflyst denne dag – Vibeke sender mail ud med aflysning både nu og ugen før.
Hjælpetrænere: Hjælpetrænere er generelt dårlige til at tjekke deres mail, så de skal have lidt hjælp i form af at Sofie sætter en seddel på skabet i trænerrummet når der er vigtige mails. Ellers skal de også selv gøre en indsats, det er også en del af jobbet at tjekke OG svare på mails!
Julefest: 24. Nov. 2012: Svømmehal, boldhal og kantine er lejet. Ikke den sædvanlige musiker, i stedet spørger festudvalget Anders. Sofie kigger på musik til fane in march og Luciaoptog. Pedellen har sagt ja til at have juletræet i gangen hvilket ville gøre at der bliver mere plads i kantinen hvor vi foretrækker at være siden der ikke skal slæbes borde og stole op og ned af trapper. Derudover kommer der til at være et par borde til trænerne ude ved trappen for at gøre mere plads i kantinen. Bodil skal have fat i Henning mht kabelrulle. Desuden skal festudvalget have købt tape til pilene på væggen eller gulvet. De har styr på gevinster. Resten kommer på plads til julemødet d. 13. Nov.
Nye medlemmer: Vi mangler 3-4 i bestyrelsen og 2 i festudvalget. Hvordan får vi det? Det vigtigste er at appellere til folk når de alligevel er der – altså fx til klubmesterskab og julefest. Evt have et bord hvor folk kan komme hen og snakke. Ellers tager en fra bestyrelsen ordet og siger at hvis nogle er interesserede kan de komme hen og snakke under arrangementerne. Det vigtigste vi mangler er en kasserer. Vibeke ringer til en der muligvis vil med.
Klubbladet: Selvom der ikke kom noget klubblad ud i juni som planlagt, ser det ikke ud til at vi har mistet svømmere. Trænerteamet har taget det på sig at lave et klubblad.
Trænerteam: Trænerteamet på talent- og mintalentholdet har bedt om en ansættelseskontrakt. De skal selv udforme en da de bedre har en chance for at vide hvad der skal stå i den. Den skal blandt andet indeholde hvad arbejdet skal bestå i – blandt andet klubblad osv.
Der er (sen)sommerfest d. 6. Oktober!!!

Referent Sofie Agerbæk
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand