Møder » Møder 2009 » Referat af bestyrelsesmøde d.1/9-09
 

Referat af bestyrelsesmøde i NI-svøm

tirsdag den 1. september 2009


 

Til stede: Basse, Kenny, Thomas, Anders J, Birgit, Vibeke


1) Referatet fra den 12. maj 2009
- blev godkendt

2) Diverse meddelelser


  • Voksenlivredning – Birgit er i gang med planlægningen
  • Timerne lørdag fra 13 – 15.15 bruger vi ikke p.t. Vi beholder foreløbig timerne indtil efterårsferien, og ser om de store svømmere kan bruge tiden.
  • Klublokalet skal rengøres – det gøres en torsdag, inden klubmesterskabet.
  • Der er købt et nyt køleskab til klublokalet
  • Klage over Troldhøjen er stadig ikke færdigbehandlet
  • Leje af hal og kantine til julefest den 12. december er aftalt mundtligt. Kenny beder om et skriftligt tilsagn.
  • Der er svømmestævne i Ebeltoft førstkommende søndag.
  • Kassereren har problemer med netbank – Danske Bank har lukket adgangskoden. Hvis ikke Danske Bank løser problemet meget hurtigt, vil vi overveje at skifte bank.
  • Vi har p.t. ca. 200 betalende medlemmer. Der er ventelister til flere af børneholdene.
  • Der er indkøbt nye bæltespænder, og bælterne er ved at blive repareret. Der mangler vinger og bolde (undervands- og almindelige). Tages op på træner-bestyrelsesmødet.


 

3) Klubmesterskab den 19. september
Hallen er bestilt. Thomas og Pernille er i sekretariatet. Birgit sørger for officials: 6 tidtagere, 1 starter, 1 dommer, 1 speaker.

4) Hjemmestævne den 25. oktober
Bliver muligvis udtagelsesstævne til LS. Vi har fået haltiden. Thomas kontakter festudvalget mht. salg af mad og drikke.

5) LS 2009
- afholdes den 21.-22. november i Århus. Vi skal stille med et antal officials.

6) Kurser
Birgit og Basse sørger for tilmelding af trænere og hjælpetrænere til de ønskede kurser

7) Ny kasserer
Anders B er flyttet til Varde, og der skal findes en ny kasserer. Der er ikke umiddelbart nogen fra Bestyrelsen der kan påtage sig opgaven. Vi søger efter en ny kasserer.

8) Weekend-tur for de store svømmere
Udskydes til foråret.

9) Ansættelser
Ændringer i trænerstaben: Emilie stopper pr. 1.1.2010 pga. studiestart. Hun har 3 hold. Satser på trænerteams à 2 personer. Jesper stopper ligeledes pr. 1.1.2010. Sofia B er stoppet som hjælpetræner, Charlotte er ansat i jobbet.

Næste møde: Træner-bestyrelsesmøde den 29. september


3. september 2009

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand