Møder » Møder 2010 » Referat af bestyrelsesmøde d.12/1-2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/1 2010

Tilstede: Birgit, Anders, Vibeke, Basse, Thomas og Helle R

Referatet fra sidste møde blev godkendt


MEDDELELSEER:

  • Livredningsplanen er lavet og fyldt op. Basse sender en seddel rundt med mobilnr.

  • Der er ikke mange pladser tilbage på de forskellige hold. I alt er der solgt 109 børnepladser. Hold 20 har stadige ledige pladser

  • Der skal søges lokaler til julefesten. Det gør Basse og Thomas

  • Der er søgt haltider til efteråret


Træningslejren bliver i år i Ebeltoft på et vandrehjem


GF d. 9/3

- Kenny er på valg som formand. Thomas stiller op

- Vibeke er på valg som kasserer. Hun genopstiller for 1 år

  • Anders og Basse er på valg som betyrelsesmedlemmer og genopstiller

  • Helle M er på valg som suppleant og genopstiller

  • Chresten er på valg som revisor og genopstiller

Vi mangler således kun en suppleant for at være fuldtallige, men vi er funktionsdygtige selvom vi ikke for en valgt


Næste møde bliver d. 2/2, hvor vi lige rydder lidt op før mødet. Der er afbud fra Birgit


referent

Helle R

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand