Møder » Møder 2008 » Referat af bestyrelsesmøde d.2/9-08
                                            Referat af bestyrelsesmødet d.2/9-08

Hermed et lidt forsinket referat fra bestyrelsesmødet d. 2/9 2008.
der var afbud fra Vibeke.
 
Referatet fra sidst blev godkendt. Dog mangler Anders nogle reklamepenge. Det sørger Brian for.
 
Meddelelser:
Der var der en lang snak om kontingent og sikring af, at alle for betalt. Det blev besluttet at fortsætte som hidtid,
     der bliver lavet en kontrol tirsdag og onsdag i uge 38.
          Tirsdag: Kenny kl 16,30-18,00, Birgit kl 18,00-1900
          onsdag: Basse
Der mangler bælteseler. Thomas undersøger
Rengøring af bestyrelseslokalet: Kenny vasker gardiner og så er der fælles rengøring af lokalet d. 11/9
Der er tilmeldt mange deltagere til trænerkurser. Vi kan faktisk lave vores eget hold
13 personer er tilmeldt hjerte-lunge-kusus. Birgit ansvarlig
Vi mangler sponsorer - Anders tjekker og sørger for at give Brian besked
I regneskabet er der runget kr. 100.000,00 i 2008., og vi er oppe på omkring 240 medlemmer
Listen til DGI og deres blad Udspil skal opdateres. Dette sørger Basse for
 
Lederkursus:
Der afholdes kursus om foreningsstruktur i Hadsten d. 8/10. Basse, Anders, Thomas og Birgit deltager
 
Hold og Ansatte:
Basse laver en liste til Brian over de ansatte og hvilken løn de skal have
Vi mangler en livredder til familiesvømning. Lasse skal tage prøven, og Line vil når hun kommer hjem. De følgende lørdage
     bliver fordelt mellem de bestyrelsesmedlemmer der har livredderprøven. Basse har ansvaret for, at der er en livredder.
 
Hjemmestævne d. 26/10:
DGI har spurgt om vi vil afholde et stævne og det er der sagt ja til. I den forbindelse skal vi bruge så mange som muligt til at hjælpe.
     Vil festudvalget måske sørge for mad til officials?
     skal vi have en bod
     kan vi reservere hallen ved skolen?
Birgit og Basse er ansvarlige
 
Klubmesterskab d. 27/9:
Basse har lavet indbydelse som sendes til korrkturlæsning inden den går i trykken
Basse kontakter festudvalget
Kenny reserverer lokaler
Birgit har pokalerne
sekretær: Pernille og ???
speaker: Vibeke
6 tidstagere???
Birgit og Basse er ansvarlige
 
Juletræsfest d. 29/11:
Kenny har bestilt lokalet
Helle undersøger om hun kan finde en spillemand
sponsorgaver tages op på næste bestyrelsesmøde
 
Eventuelt:
Forslag om at Thomas og Basse tager trænerne med til glo-svømning i Hinnerup til inspiration.
     Der bevilges kr 500,- til pizza mv.
Snak om salg af badehætter. Det kan ikke betale sig, da de skal købes i meget store partier,
hvilket bevirker at mange af dem mørner inden de bliver solgt.
 
for referat: Helle
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand