Møder » Møder 2009 » Referat af bestyrelsesmøde d.20/1-09

Referat af bestyrelsesmøde i NI-svøm

tirsdag den 20. januar 2009

Til stede: Basse, Kenny, Thomas, Anders J, Anders B, Birgit, Vibeke

Afbud fra: Brian, Helle


 1) Godkendelse af referat

Referat fra den 18/11-08 blev godkendt.

Opfølgning fra sidst: Stopure, der kan tage flere individuelle tider (f.eks. til holdkap) har vist sig at være vanskelige at opdrive.

2) Meddelelser

 • Børneattester: er på plads, skal indhentes for alle over 15 år. OBS når hjælpetrænerne fylder 15, skal der løbende skaffes børneattester.

 • Træninglejr – har fundet et sted at bo (hytter i Bylderup-Bov) men mangler stadig aftale med en svømmehal. Der arbejdes på sagen. - Basse

 • Stævne i Hornslet: gode chancer for at vinde turneringen, er 150 point foran nr. 2

 • Holdlister: er klar. Lægges i trænerrummet – Anders B.

 • Girokort: skal bestilles, vi er ved at løbe tør. Anders B. bestiller 1000 stk.

 • Decemberløn til trænere og hjælpetrænere: udbetales i januar

 • Der er ødelagt en del af vores materiel, bl.a. svømmefødder, i fredags. Basse tager op og taler med træneren for holdet på fredag. Der skal en ny lås på skabet – Frank N. Vi skal finde ud af hvad der mangler, og have skaffet nyt. Svømmefødder i store str.!

 • Officialskurser skal arrangeres. Forslag om tidtagerkursus i april, vendedommerkursus i august.

 • Den 4.2. er der møde om Landssvømmestævne.

 • Trænerskabet: Basse rydder op og laver labels til alle trænere samt kasserer, bakke til girokort, terninger mm.

 • Hold – alle børnehold er fyldt op. Øvrige hold kan tage imod flere svømmere.

 • Line Lyhne er ny træner på minitalent, sammen med Erik B.

 • OBServation af trænere i næste uge. Hvem observerer trænerne for talentholdet? Forslag: en af svømmerne på holdet.

 • Haltider er søgt til næste sæson

 • Kontingenttjek i uge 5 og 6. Samtidig med OBS.

 • Bjærgedukke – Thomas undersøger hvad sådan en koster

 • Livredningsplan – der mangler stadig livredder nogle få dage

 • Rørarbejde – hallen er lukket 6. og 7. februar, seddel til lørdagssvømmerne næste gang

3) Regnskab 2008

Ny kasserer, Anders B. er tiltrådt, og har overtaget regnskaberne fra Brian.

Foreløbig ser det ud til et overskud på ca. 25.000 – 30.000.

Revisorerne skal indkaldes med ca. 14 dages varsel.


 4) julefest - evaluering

Julefesten gik godt – der er et overskud på ca. 9.000 kr. Helle spørger om Karsten vil spille igen til dette års julefest.

5) Sponsorsvømning den 30. januar

Festudvalget sørger for mad. 2 mand i sekretariatet: Anders og Thomas. Thomas tager sin PC med, Basse medbringer en printer.

6) Generalforsamling den 17. marts

Følgende er på valg: Thomas, Brian/Anders B, Birgit, Helle, Anders J. (suppleant). Alle genopstiller.

Revisorer: Bo er på valg.

Kontingent: fastholdes

Der skal indbydelser ud i uge 8 - Basse

7) Evt.
 

8) Næste møde: Træner-bestyrelsesmøde afholdes den 3. marts 2009.

 

21. januar 2009

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand