Møder » Møder 2009 » Referat af bestyrelsesmøde d.21/4-09
 

Referat af bestyrelsesmøde i NI-svøm

tirsdag den 21. april 2009


 

Til stede: Basse, Kenny, Thomas, Helle, Anders B, Birgit, Vibeke

1) Klage over Troldhøjen (SFO)

Som nævnt af en af trænerne ved sidste møde, har der været problemer med et hold støjende, truende svømmere om tirsdagen lige før vores børnehold. En far har sendt en skriftlig klage, og Basse har skrevet et brev til skoleinspektøren med klagen vedlagt. Der er kommet svar: klagen er gået videre til den ansvarlige fra SFO, og holdningen er at alle skal overholde reglerne i hallen. Der er sagen nu. Vi følger op.
 

2) Diverse meddelelser

 • Sidste svømmedag er den 16. maj, det må gerne stå på forsiden af hjemmesiden (Anders J)

 • Festudvalg: er dato for sommerfesten fastlagt? Birgit spørger Lone

 • Klubmesterskab – måske den 19. sept.? Birgit spørger Lone, hvornår Åby Skole har lørdagsskoledag, så det ikke falder sammen med den dag.

 • Timen fra 15-16 mandag: Kenny spørger om vi fortsat kan råde over hallen i det tidsrum

 • Pokalen er i hus – det fejres på et svømmermøde på fredag, samtidig med at der vises billeder fra træningslejren

 • Klubblad udkommer på mandag

 • Ikast-stævne afholdes fre-søn den 19.-21. juni

 • Sommersvøm – foreløbig kun planlagt for talent og minitalent – bliver mandag kl. 17-18.30 og fredag kl.16-17.30. 6 gange svømning + en tur i bowlinghallen

 • Klublokalet skal gøres rent, når håndværkerne er færdige med at låne det.

 • Løbesedler: 7.500 stk. uddeles fra 10. - 16. august

 • Sikkerhedsprøver skal fornyes, der er gået 2 år siden sidste prøve. Trænerne deltager fra 17 år og opefter. Thomas arrangerer (i slutningen af maj)

 • Konfirmationer i år: Ditte, Rikke, Mads, Nina. Andre? Basse spørger Lisa.

 • Lørdagssvømning: der skal tages beslutning om hvordan det skal organiseres. På sidste møde kom der nogle forslag fra trænerne. Anders B foreslår at der lægges 1 times (evt. 2 x ½ times) ”organiseret leg” ind som livredderen står for. Trænerne skal inddrages. Tages derfor op på næste træner-bestyrelsesmøde i maj.


22. april 2009
Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand