Møder » Møder 2008 » Referat af bestyrelsesmøde d.22/5-08

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d.22. maj 2008 i klublokalet

Til stede var: Birgit, Thomas, Kenny, Anders, Vibeke og Basse

 

Dagsorden:     1. Godkendelse af referat fra sidst

                      2. Meddelelser                    

                      3. Bemanding efter sommerferien

                      4. Tilmeldingsprocedure

                      5. Løbesedler

6. Eventuelt

1. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser:

 • Der er planlagt sommersvømning
 • Birgit har styr på Ikast stævnet
 • Hovedafdelingen har styr på tallene, så vi heller ikke i år skal betale kontingent
 • Vi har fået 8 svømmere kon/nonfirmeret (vi har fået takkekort fra flere)
 • Træningslejren er afsluttet med billedeaften og avis
 • Antonio er stoppet med sæsonens udløb
 • Vi er selv gået over til at kopiere klubblad, det bliver ikke helt så pænt men prisen bliver ca.1/3
 • Anders har fået lavet en ny smart hjemmeside, som man kan tilmelde sig på. Projektet er ikke helt færdigt, men der arbejdes videre, så det bliver inden tilmeldingssæsonen.
 • Vi har købt materialer i form af ostehøvle (dykkermåner) og vandpolobolde
 • Vores haltider er næsten på plads, men Kenny tjekker op på pensionisternes tid mandag 15-16, som vi ikke umiddelbart kan få, da Tovshøjskolen er blevet heldagsskole.
 • Vores sponsorer skal have nye girokort, Anders tager fat i Brian
 • Vi skulle helst have fundet nogle sponsorer til vores løbesedler, har nogen ideer?
 • Basse laver et udkast til en aktivitetskalender for efteråret.
 • Vi rydder grundigt op i svømmehallen mandag d.26. maj.
 • Thomas ser på en oprydning og rengøring af svømmehallen
 • Pernille ser på vores udhængsskabe, som helst skulle fortælle om den kommende sæson.
 • Festudvalget skal spørges om en dato for sommerfesten, Anders spørger. (det blev d.23/8)

3. Bemanding efter sommerferien.

Basse prøver at udarbejde en plan, men Birgit, Thomas, Jesper, Emilie, Erik, Katrine og Basse er allerede på plads. Ideen er at indsætte en afløser for Line, samt at placere Bolette og måske Line Lyhne. Videre vil Christian være et oplagt bud på en livredder lørdag.

Hjælpeinstruktørerne skal også på plads, men det er en mere kompliceret sag.

4. Tilmeldingsprocedure.

Anders redegjorde for, at man på den nye hjemmeside kan gå ind i en butik. Her kan man bestille plads på et hold (hvis der er plads, eller afviser maskinen). Efterfølgende har man f.eks. tre hverdage til at betale pr. net, og først herefter er pladsen besat. Selve proceduren beskrives til klubbladet af Anders og Brian.

Alligevel var stemningen for at lave indskrivning, som skal foregå efter følgende bemanding

Mandag d.18. august kl.17-19 Her sidder Brian og Vibeke

Tirsdag d.19. augustkl.16-18 Her sidder Brian og Helle

5. Løbesedler:

Basse laver dem, mens Vibeke sørger for koordineringen af uddelingen. Basse spørger Lone om ideer til sponsorer, mens alle andre også overvejer dette spørgsmål.

6. Eventuelt.

Til dette punkt var der intet.

Ref. FB

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand