Møder » Møder 2010 » Referat af bestyrelsesmøde d.24/8-2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 24/8 2010

 

Tilstede: Kenni, Thomas, Anders, Birgit, Basse, Vibeke, Helle M og Helle R


Referatet fra sidst blev godkendt

Meddelelser

-Vi er blevet taget ud til kontrol ved kommunen, Tingene er afleveret, men vi har ikke fået tilbagemelding endnu

-Livredderplanen er næsten på plads. Vi mangler blot en til at tage d. 11/12

-Alle lokalene er søgt til de arrangementer vi skal afholde det næste halve år

Helle og Helle er tilmeldt tidtagerkursus i Grenå d. 14/9. Helle R har modtaget besked om optagelse på kurset


Indskrivning

  • Det går bedre og bedre med indskrivningen. Forældrene er ved at vænne sig til det, og det gør det meget nemmere for kassereren.

  • Vi har fået rs fra nogle forældre for hjemmesiden og tilmeldingssystemet

  • Der er dog stadig plads til forbedringer. Vi skal forsøge at få gjort adressen mere tydelig, samt datoen for start af holdene


Kommende arrangementer

  • det bliver et travlt efterår. Fx 5 stævner, det gælder både egne og eksterne stævner, hyttetur for minitalenter og talenter og juletræsfesten. Der henvises i øvrigt til kalenderen

  • Ang julefesten, skal Helle R følge op på musikeren, Karsten, som nu også er med i Talent 2010


Eventuelt

  • Thomas køber nye svømmefødder

  • Basse køber nye whiteboardtuscher

  • Næste møde er d. 7/9 hvor vi starter sammen med trænernereferent: Helle R 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand