Møder » Møder 2009 » Referat af bestyrelsesmøde d.27/10-09

Referat af bestyrelsesmødet d. 27/10 2009.

Tilstede: Kenny, Vibeke, Basse, Anders, Thomas og 2 x Helle

MEDDELELSER
Fin trænersituation. Det var et godt møde med trænerne, hvor de fik inspiration til undervisning samt en drøftelse af kravene til de enkelte hold. Der er byttet lidt om på trænerne og alle klarer det godt med en enkelt undtagelse, som Basse tager kontakt til

DGI udgiver et blad som man som bestyrelsesmedlem kan modtage ved selv at tage kontakt til DGI

Kalenderen er ved at være på plads

Birgit lægger hus til julefrokosten

Der er hjertestarterkursus d. 19+26/11. Tilmelding ved Birgit

Hjemmestævnet gik godt med rigtig mange officials som Birgit også finder nogle af til LS 2009

Vibeke har accepteret at være den nye kasserer og i samarbejde med den tidligere finder hun ud af om vi evt skal skifte bank pga de mange problemer vi har haft

Vi skal have en fotopolitik til hjemmesiden. Basse kommer med et udkast til regler til næste møde

Foldere bliver sendt til gennemsyn hos Vibeke og 2 x Helle inden uddeling

Anders køber den valgte medalje, så vi har rigeligt

JULEFESTEN
musik – Karsten som sidst

julemand – Frank

sponsorater- Silkeborgvej, Lone

City Vest, Helle M

Hovedgaden, Helle R

Lucia – Basse undersøger om han har en beskrivelse

slikposer -

julebilletter – Thomas

foldere – Basse

Juletræ – Kenny og Anders


TIDTAGERE

2 x Helle skal på kursus. Helle R kontakter Birgit


EVENTUELT

Fremover skal beslutningspunkter være selvstændige og ikke stå under meddelelser.Referent Helle R


Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand