Møder » Møder 2008 » Referat af bestyrelsesmøde d.28/10-08

Referat af bestyrelsesmødet

tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.00 i klublokalet

 

 

Til stede: Brian, Basse, Kenny, Thomas, Anders, Birgit, Helle, Vibeke

 

 

1) Godkendelse af referat

Referat fra den 23/9-08 blev godkendt

 

2) Meddelelser

-          LS 2009 – Basse er blevet spurgt om han vil deltage i DGS’s landssvømmestævne den 21-22. nov. 2009 på Svømmestadion. Kan vi stille med et antal tidtagere m.v.? Overvejes.

-          Børneattester – skal muligvis fornyes 1 x årligt? Basse undersøger.

-          Klubhus – er vi interesseret? Nej, det kan ikke forsikres.

-          Kontingenttjek: Brian laver nye lister hvoraf manglende indbetalinger fremgår

-          Der planlægges 2 svømmerrmøder inden jul. 94’erne er i gang med planlægning af underholdning til julefesten.

-          6. og 13. november afholdes livredderkursus for voksensvømmerne

-          Glaslåge i skab skal udskiftes. Det sørger Thomas for.

-          Ny radio i hallen? Bevilget.

-          4 nye stopure til trænerne bevilget.

-          Livreddervagter skal besættes. Thomas tager 8. november. Hvem tager 6. og 13. december?

-          Løn til trænere og livreddere tages op på næste møde. Skal evt. sættes lidt op.

 

3) Opfølgning på seminar samt fremtidigt bestyrelsesarbejde  

           

Der blev refereret fra seminaret. Flere gode ideer:

 - Møder i faste rammer, max 1½ times varighed.

 - Trådløst netværk – skriv referat mens mødet afholdes.

 - Fremlæg bestyrelsens forslag om sammensætning INDEN generalforsamlingen.

Brian flytter, og der skal findes en ny kasserer. Brian vil dog godt fortsætte, hvis kontingent og evt. løn varetages af en anden fra bestyrelsen. Vi overvejer til næste gang. Anders nedfælder hvad det indebærer af opgaver at være kasserer.

 

4) Julefest

 

Festudvalget har styr på det meste.

Til salg af billetter i hallen kommer Birgit den 18. november og Vibeke den 25. november.

Anders sørger for at købe lys til plader

Julemand og – kone: Birgit spørger Frank + en af de store piger.

Helle har skaffet en spillemand (musik fra 16.45 – 17.30) – må vi evt. låne mikrofon til lotteriet? Helle spørger. Ellers skal andre muligheder undersøges.

Thomas sørger for musik i hallen

Basse siger det der skal siges

Opråb af amerikansk lotteri: Vibeke

 

5) Evt. – ingenting til dette punkt

 

6) Næste møde afholdes den 18. november. Planlægning af julefest.

 

 

29. september 2008

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand