Møder » Møder 2010 » Referat af bestyrelsesmøde d.7/9-2010

Referat af træner- og bestyrelsesmødet

tirsdag den 7. sept. 2010 kl. 19.10 i klublokalet

 

 

Til stede:        Bolette, Catrine, Charlotte, Kamilla, Line, Lisa, Nina, Martin, Patrick, Thea 

Basse, Birgit, Kenny, Thomas, Vibeke

 

 

Træner-Bestyrelsesmøde:

 

1) Diverse meddelelser

- Patrick og Nina mangler børneattester

- Kamilla mangler sikkerhedsprøve – Thomas finder et tidspunkt, Kamilla skal have besked senest 4 uger før

 

2) Materialer – hvad mangler vi?

- svømmefødder, str. 36-38 og 38-40 (Thomas)

- (vand) balloner

- Blyanter + blyantspidser

- vandkander, små bolde og et haj-badedyr til leg

Inden der købes ind, skal det tjekkes om nogen af de forsvundne sager ligger i hallen. (oprydning)

 

3) Træning

- skal være en blanding af leg og læring. Variation er vigtig

- forældrehenvendelser kan henvises til Basse

- trænerne synes det har fungeret OK med tilmeldingen. Listerne er næsten rigtige fra starten pga. den elektroniske tilmelding. Dog er der stadig lidt flytninger mellem holdene efterfølgende.

 

4) Kurser

- hjælpetræner I i Lystrup den 18.-19. sept. Thea, Catrine og Patrick deltager

- i øvrigt OBS på hvornår kurser udbydes og hvem der har behov for hvilke kurser

- Line ønsker et ”legekursus” der kan give inspiration til nye lege. Evt. som spotkursus? Måske i samarbejde med en anden klub, da vi kan have svært ved selv at stille med 12 deltagere.

 

5) Klubbens politik

- personale og fotopolitik fremgår af hjemmesiden. Sæt jer ind i reglerne.

 

7) Kalender

24-26. sept.    Hyttetur – husk tilmelding snarest muligt

2. okt.             Klubmesterskab (aflys familiesvøm. Pr. mail i uge 37 – Vibeke. Sedler i hallen –Birgit)

31. okt.           Hjemmestævne

6. nov.            Svøm langt (Søg om haltid kl. 8-15 – Thomas)

19-21. nov.     LS i Durup

27. nov.          Julefest. Årgang 97 planlægger

11.dec.           Julefrokost hos Birgit

 

 

 

Bestyrelsesmøde:

Til stede: Basse, Birgit,  Kenny, Thomas, Vibeke. Afbud fra Anders og Helle

 

1) Godkendelse af referat

Referat fra den 24. august 2010 blev godkendt.

 

2) Oprydning i hallen – foretages mandag. Herefter besluttes hvad der skal indkøbes af materialer.

 

3) LS tilmelding – inden efterårsferien. (Birgit og Basse)

 

4) Haltiderne – er indskrænket. Herved sparer klubben ca. 5.300 kr/år.

 

 

 

Næste møde: bestyrelsesmøde 12.oktober.

 

9. sept. 2010

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand