Møder » Møder 2010 » Referat af bestyrelsesmøde d.9/3-2010

Træner- bestyrelsesmøde d. 9. marts 2010

 

Til stede:Martin, Nina, Sofie, Bolette, Charlotte, Flemming, Kenny, Birgit, Basse, Thomas, Anders, Vibeke og Helle R


Drøftelse af en episode med en svømmer der hverken er tilmeldt eller har betalt

Gennemgang af holdene, hvor der er ved at være fyldt op. Dog er der stadig ledige pladser om tirsdagen.

Om tirsdagen er det ligeledes et problem, at ikke alle har betalt

Det besluttes at fremover må kun de svømmere der står på listen( har netalt) komme i vandet.

Der gøres fra trænernes side opmærksom på, at der er mange vinger, der er i stykker


Herefter forlod trænerne mødet og vi gik over til et lukket bestyrelsesmøde


OPSAMLING FRA TRÆNERMØDET

Birgit tjekker vingerne

Vibeke kontakter familien der blev nævnt

Da der er problemer med betaling af kontingentet, hjælper vi lige trænerne et par tirsdage med at få kontakt til de børn/forældre det drejer sig om.

Birgit vil være der d. 16/3 og Thomas d. 23/3


TRÆNINGSLEJR

Der er 22 svømmere tilmeldt. De fleste har betalt

Programmet for turen blev gennemgået


Næste møde er d. 20/4, hvor også trænerne deltager i begyndelsen


For referat:

Helle R

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand