Møder » Møder 2009 » Referat af generalforsamling d.17/3-2009

Referat af generalforsamling

tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19.00 i klublokalet

Til stede: Anders B, Anders J, Basse, Birgit, Brian, Helle, Kenny, Thomas, Vibeke, Bodil, Kresten,

Sofia B, Nina, Flemming, Lisa, Anders, Boller, Erik, Katrine, Line HA, Bolette, Sofie, Emilie

Dagsorden iflg. vedtægterne

1) Valg af dirigent: Basse

2) Formandens beretning:

Marts 2009

I 2008 var vi igen på trænings Weekend i Ejstrupholm, hvor gamle og nye svømmere blev rystet godt sammen, det var en god og sjov tur for vores svømmere.

Igen i år har vi lavet nye sikkerhedsprøver denne gang foregik det i DGI. regi, videre har vi opdateret vores børneattester, samt lavet et kursus i hjerte-lungeredning.

I 2008 var vi til stævne i Ikast. Svømmemæssigt gik det fint, flere af vores svømmere tangerede deres bedste tider og nogle af dem forbedrede dem. Vinde kunne vi ikke!, for vi var i selskab med svømmere, som træner mange flere timer end vi gør.

Vores nye tilmeldingssystem ser ud til at fungere nogenlunde, men det kræver nok nogen tilvænning, og helt godt forventer vi det bliver til sommer, hvor vores dankortbetaling for alvor kommer op at køre.

Vi også fået gjort hovedrengøring i klublokalet, man må sige det stærkt nødvendig.

Vores juleafslutning var igen i år et tilløbsstykke vi var 250 mennesker samlet svømmeopvisning, juletræ, lotteri, dans om juletræet, og godtrposer, alt i alt en rigtig god julefest.

Til slut vil jeg sige tak for det år som er gået og velkommen til det nye.

Beretningen blev godkendt.

 3) Afdelingens årsregnskab – viser et overskud på kr. 39.609. Regnskabet blev godkendt.

 4) Indkomne forslag: ingen

 5) Kontingent fastsættelse: I lyset af årets overskud blev det vedtaget at fastholde kontingenterne for næste sæson.

 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende var på valg, og blev genvalgt: Thomas, Birgit, Helle.

Brian ønskede ikke at genopstille, som ny kasserer blev valgt Anders Bærentzen.

7) Valg af suppleanter: Som suppleanter blev valgt: Anders J. (genvalg), Brian, Helle Månsson.

8) Valg af revisorer: Revisor Bo Thierry var på valg og blev genvalgt.

9) Festudvalget: Lone var på valg og blev genvalgt. Nye medlemmer af festudvalget er Bodil og IngerMarie.
 

10) Evt.: Følgende forslag og ideer kom frem under eventuelt:

- Familiesvømning kunne indskrænkes tidsmæssigt. Enten 2 x 2 timer, eller ét stort hold, der har 4 timer at svømme i efter eget valg. Der kunne så evt. oprettes et nyt børnehold lørdag (hvem vil være træner lørdag?)

- Hvis muligt ønskes en ekstra times haltid om onsdagen. Enten til et ekstra børnehold, eller så talentholdet kan svømme 3 gange ugentligt.

- Der mangler vinger, små bælter og store plader. Blå bælter mangler snore

- Der blev klaget over det hold, der er i hallen før vores tirsdagsvømmere – de truer/skræmmer vores svømmere, skaber uro, går ind i hallen med sko på. (Kenny taler med inspektøren)

- der er svamp på skiltene i pigernes bruserrum. (Kenny taler med inspektøren om det)

- Der kom forslag om et forårsarrangement for børnesvømmerne – Boller er tovholder og kommer med forslag

- En lille gruppe blev nedsat til at planlægge en hyttetur eller et andet socialt arrangement for de store svømmere (DGI-byen?, Badeland?). Gruppen består af: Anders B, Erik, Flemming, Katrine og Line.

- Der blev efterlyst et kursus, der kan give inspiration til nye lege for de små svømmere. Evt. som spotkursus hvis vi kan samle 12 personer, der vil på kursus.

- DGI Østjylland er vært ved landssvømmestævne den 21-22. november. Vi skal hjælpe med officials + stille med nogle svømmere.
 

18. marts 2009

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand