Møder » Møder 2011 » Referat af julemøde d. 11.10.2011

Planlægningsmøde julefest - den 11. oktober 2011 i klublokalet

Til stede fra bestyrelsen: Birgit, Thomas, Kenny, Vibeke, Helle M
Til stede fra festudvalget: Henning, Bodil, Henrik, Kresten (for IngeMarie)

 

 

  1. Det nye klubblad er udkommet med omtale af julefesten den 26.11

  2. Der holdes møde for bestyrelse, trænere og festudvalg den 15.11. for detailplanlægning

  3. Anders bestiller juletræer, Helle R har bestilt musiker, Lone står for sponsorgaver. Sedler (om klubben) til at uddele til sponsorer skal kopieres/evt. opdateres, så der er nok til at dele ud til alle.

  4. Thomas søger skolelederen om tilladelse til at låne ovnen i kantinens køkken

  5. Sedler om julefest med tilmelding uddeles fra den 1. november. Der skal være en opfordring til at bage en kage + man skal skrive tlf.nummer på, så Bodil kan kontakte dem der tilbyder at bage, så vi ikke risikerer at stå med alt for mange kager. Der sælges billetter den 15., 16., 22. og 23. nov. Festudvalget sørger for dette.

  6. Julemand: Frank blev valgt igen i år! Birgit spørger de store piger om der er en der vil være nissepige

  7. Der mangler en kabeltromle – den køber Henning

  8. Festudvalget mødes den 24.10 og planlægger det sidste.

 

Referent,
Vibeke Holm Andersen
11.10.2011

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand