Møder » Møder 2009 » Referat af træner / bestyrelsesmøde d.12/5-09
 

Referat af træner- og bestyrelsesmødet

tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.00 i klublokalet


Til stede: Flemming, Lisa, Katrine, Nina, Anders, Sofia B, Bolette, Martin, Anders B, Anders J, Basse, Birgit, Kenny, Thomas, Vibeke

Træner-Bestyrelsesmøde:
1) Diverse meddelser – Klage over Troldhøjen behandles p.t. Basse rykker for et svar

2) Kalender
Sæsonstart mandag den 17. august. Løbesedler skal ud fra 10.16. august.
Sommerfest bliver lørdag den 5. sept., holdes hos enten Lone eller Boller.
Stævne søndag den 6. sept. i Ebeltoft.
I november er der landssvømmestævne i Århus, hvor vores klub sammen med andre østjyske klubber skal repræsentere DGI Østjylland.
Julefest bliver den 12. december
Kurser prøver vi at planlægge, så det passer med de ledige weekends.
Nina og Mads skal på hjælpetræner 1.
Charlotte, Martin og Line mangler instruktør 2, Katrine instruktør 4.

3) Familiesvømning – Der var et par forslag til ændringer. Følgende blev besluttet:
Familiesvømning bliver på ét hold fra 9-13 – tiden fra 13-15 kan bruges til aktiviteter for andre svømmehold.
Livredderen prøver med organiseret leg/aktivitet afstemt efter de svømmere der er til stede. Der skal oprettes en ”Legemappe” med forslag og beskrivelser af lege. Vi prøver denne model af i næste sæson.

4) Arrangementer for talent og mintalent
En gruppe svømmere har arbejdet på at planlægge et arrangement. Forslag om hyttetur med surfing sidste weekend i august. Måske kun for talentholdet. Kan evt. låne Birgits sommerhus ved Skive. Surfudstyr kan lejes af Silkeborg kommune. Der arbejdes videre med ideen og opstilles et budget. Evt. delvis egenbetaling. Der skal også planlægges noget for minitalenterne.

5) Ansættelser Basse tager en snak med hver træner før næste sæson. Hjælpetrænere skal rotere, evt. skal der ansættes nye.
Jesper stopper som træner 1.1.2010, der skal findes en ny som på sigt også kan afløse Basse og Thomas.

6) Evt: Livredderprøve – for alle født i 1992 og før. Det bliver formentlig en tirsdag eller onsdag fra 16-18. Forventer ca. 12-13 deltager. Thomas arrangerer.

Bestyrelsesmøde:

1) Godkendelse af referat
Referat fra den 21. april 2009 blev godkendt.
Timen fra 15-16 mandag er vi blevet lovet. Mangler en skriftlig bekræftelse.

2) Meddelelser – Kenny, Thomas og Basse søger hallen til stævne 25.10. DGI skal betale.

3) Den kommende sæsonstart – Vi mangler sponsorer til løbesedler. Pris: 1500 kr. for ¼ side A5, 7.500 eksemplarer bliver delt ud.
Indskrivning: 17. august 17-19: Kenny, Birgit, Vibeke, (Anders B)
18. august 16-18: Basse, Thomas, Helle? (Skal spørges), (Anders B)

4) Personale – se pkt. 5, træner/best.møde.

5) Eventuelt

Livredningskursus for svømmerne på voksensvøm? Birgit spørger holdet om der er stemning for et kursus igen.Der skrives om det i næste klubblad (Birgit)

Næste træningslejr: Basse begynder allerede nu at undersøge mulighederne. Gerne hytter igen.

Næste møde: bestyrelsesmøde 1. september.


13. maj 2009

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand