Møder » Møder 2008 » Referat af træner / bestyrelsesmøde d.18/11-08
 

Referat af træner- bestyrelsesmødet

tirsdag den 18. november 2008 kl. 19.00 i klublokalet


 

Til stede: Line L., Sofia, Sofie, Lisa, Anders, Martin, Flemming, Erik

Samt Basse, Kenny, Thomas, Anders, Birgit, Vibeke


 

1) Meddelelser:

- Børneattester: Nogle skal fornyes. Attester vil fremover ligge i klublokalet

 • Distancediplomer – skal udleveres til julefesten. Hvis ikke svømmerne er til stede, udleveres det næste gang de kommer til svømning.

 • Ændringer på næste års hold: Hold 14 udvides til 1 time. Tirsdagstid går til 19.15. Odderholdet (Eriks) får ny træner, Erik skal afløse på Minitalentholdet (Basse eller Thomas’ plads). Livredder lørdag: Vagter skal fordeles. Fra 9-12 eller 12-15.

 • Kalender: udleveret. Første ½-år 2009. DGI stævne er flyttet fra den 12.4. til den 19.4. Sæson starter 5. januar.

 • Observation af trænere i uge 5 og 6. Feedback ved møde den 3. februar.

 • Der er stævne den 22.2. – vi håber at vinde pokalen. Ligger forrest p.t.

 • Træningslejr i påsken bliver måske i Tønder.

 • Line Lyhne vil gerne på Instruktør 1-kursus. Tilmeldes.

 • Sponsorsvøm – skal det fastholdes, eller skal vi prøve noget andet? Der kom forslag om et nyt rekordforsøg.


 

2) Julefesten den 29. november – hvem gør hvad samt tidsplan

 • I kantinen må der højst være 150 personer. Der er p.t. solgt 70 billetter, så der er stor sandsynlighed for at det bliver i hallen

 • Lys og holdere: Anders

 • Marchmusik til indmarch: Anders og Flemming afleverer til Thomas senest fredag den 28.

 • Musik generelt: afleveres ligeledes til Thomas. Skal mixes så numrene er lange nok. Trænerne er ansvarlige for egen musik, Flemming hjælper med mix.

 • Sølvpapir/sølvaskebægre (til lys): Birgit køber

 • Tændstikker tager Thomas med

 • Juletræer henter Kenny og Anders den 25.11. efter kl. 17

 • Dykkerlys tjekkes – Lisa

 • Papkasse og spartler – Basse

 • Økse til juletræer – Anders medbringer

 • Luciasange, kopier – Vibeke

 • Mikrofon? Skal undersøges om der er en i hallen


 

Tidsplan:

Kl. 12 Vi mødes på skolen

15 Tjek af billetter: Thomas og Vibeke

15.10 Velkomst : Kenny

15.15 Faner: Sofie og Martin Boller

15.18 Luciaoptog med sang : alle pigersvømmere

15.25 Plaskere – hold 10-12-15 og 18, delt i 2 hold. Drengenes omklædningsrum. Yones, Boller, Anders

15.40 Oddere – hold 11-13-14 og 17 (1-2 hold). Pigernes omklædningsrum.

Erik, Mads, Flemming

15.50 Talent og minitalent – begge omklædningsrum

16.10 forventet afslutning i svømmehallen

16.10 Rengøring af hal: Thomas og Kenny med hjælp fra et par svømmere


 

 

Referat af bestyrelsesmødet

Tirsdag den 18. november 2008
Til stede: Basse, Kenny, Thomas, Anders, Birgit, Vibeke

1) Godkendelse af referat

Referat fra den 28/10-08 blev godkendt.

Opfølgning fra sidst: Stopure med mellemtider kan købes for 60 kr./stk. Derudover skal anskaffes et par stopure fra ”Løbersport” der kan tage flere individuelle tider (f.eks. til holdkap)

Radio er installeret.

2) Meddelelser

 • Træningslejr bliver formentlig i Tønder. Der er gode forhold, men bl.a. på grund af ekstra udgifter til bustransport vil det blive 10-15.000 kr. dyrere end normalt. Arbejder videre med det.

 • Løn til trænere og livreddere har været uændret i mange år. Sættes op med hhv. 10 og 5 kr, så trænerne får 100 kr, hjælpetrænerne 50 kr og livredderne 95 kr/time fra 1. januar. Vedtaget.

 •  
 • 3) julefest  

 Se referat fra træner- bestyrelsesmødet

 

4) Klubblad

Tilmeldingsprocedure

Hold og kontingenter

Livredderkursus

Generalforsamling

- hvad gør vi med kassererjobbet? Vibeke spørger Brian hvad han gerne vil beholde, hhv. afgive (Anders har efterfølgende pr. mail fået svar fra Brian, at han gerne vil bogføre og lave regnskab, hvis resten kan skilles fra). Basse har et par mulige emner, han spørger om en af dem vil overtage jobbet. Tages op på næste møde. Anders har beskrevet jobbet som kasserer og rundsendt.

 

5) Evt.

6) Næste møde afholdes den 20. januar 2009.

 

22. november 2008

Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand