Møder » Møder 2010 » Referat af træner / bestyrelsesmøde d.20/4-2010
Træner / bestyrelsesmøde d.20/4-2010

Deltagere (trænere) : Nina, Flemming, Martin, Catrine, Lisa, Katrine K., Bolette, Sofie, Charlotte og Thea.
Deltagere (bestyrelse) : Birgit, Thomas, Kenny, Vibeke, Basse og Anders.

Trænermødet
Meddelselser :
Uge 18 har Tirsdag og Onsdags svømmerne andensidste svømmegang. Her afholder vi                            plaskestævne istedet for almindelig svømning. Tirsdag afholdes der tre "mini stævner".
Tilmelding uddeles d.27/28-4 i hallen.

Sommersvømning for talent og minitalentsvømmere på disse dage:
Mandage, 17/5, 31/5, 7/6, 14/6
Fredage, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 (Bowling)

Konfirmationer:
Thea d.25/4
Catrine d.9/5

Afløsninger skal vi være bedre til. Der har været enkelte missere, hvor træner/hjælpetræner står alene.
Birgit afløser Bolette d.27/4 på begge hold.

Fredag d.30/4 er der lukket i hallen, pga Bededag

Alle trænere/hjælpetrænere har nu fået et dueslag i trænerrummet. Disse skal tjekkes for beskeder engang imellem.
Nøgler udleveret d.20/4 til dem der manglede.

Materialesituationen er tilfredsstillende for tiden.

Vi skal være opmærksomme på at låse efter os, når vi forlader svømmehallen. Sidste person der forlader hallen Mandag, Torsdag og Lørdag skal ringe til pedellen, for at få hallen låst af.

Vores tilmeldingsprocedure har fungeret godt, med lidt småfejl på et par af holdene. Vi fortsætter derfor med denne procedure, med håb om at vores svømmere bliver bedre til at bruge det med tiden.

Vi har booket lokaler til julefesten d.27/11.

Lavia har den seneste tid haft et par uheldige situationer i hallen, hvilket giver anledning til at gentage, at trænere og hjælpetrænere skal huske at sikkerheden i hallen ALTID skal overholdes. Man skal altid have overblik over ALLE svømmerne, derfor kan begge trænere ikke være i vandet på samme tid. Vi skel desuden passe meget på, når børnene springer i vandet, at vi ikke bliver ramt af dem - man griber derfor aldrig børn der springer i !

I den nærmeste tid vil alle trænere/hjælpetrænere blive fotograferet, for at pedellerne kan holde øje med at der kommer en livredder med livredderbevis i hallen.

Thomas bringer børneattester up to date. Attesterne opbevares i en mappe i trænerrummet. 
Er der forældre der spørger efter disse, henvises der til Thomas.
                            
Bestyrelsesmødet

Meddelelser :
Sommerfesten afholdes d.21/8 hos Lone

Referat for mødet efter generalforsamlingen mangler, Anders spørger Helle om dette.

Booking af svømmetider til næste sæson er ikke helt på plads endnu, Thomas holder øje med dette.
Kenny taler med inspektøren om pensionistsvømning, som ligger i skoletiden.

Vi mangler livredder til d.8/5 og 15/5 - Thomas forsøger at finde en.

Thomas tjekker op på børneattester.

Vi blev nr.3 i DGI´s holdturnering, og modtog derfor en fin pokal.

Bolette og Erik er inviteret i DGI´s  ungdomsudvalg, hvor de kan få indflydelse på kommende arrangementer.

Status for næste klubblad, er at Basse har cirka fire siders stof. Alle der har stof eller artikler er velkomne.

Midsummer Cup udvides med cirka 3 timer, hvilket medfører at vi derfor først vil være hjemme meget sent Søndag aften. Derfor søger vi efter et andet arrangement.
Thomas og Birgit taler med andre klubber om hyttetur eller sprint stævne.

Sponsor til vores sommer løbeseddel søges. Kenny prøver Elite Plæneklipperservice og Bjørnkær Dæk om de vil være interesseret i at købe 1/4 sides annonce til 1500 kr.

Basse ser på indbydelse til plaskestævnerne.

Træningslejraftenen blev afholdt med vanlig succes, med oplæsning af avis og fremvisning af film med suncron svømning.
Træningslejren var en stor succes. Børnene var gode til at lave underholdning, samt andre indslag. Hjemmeværnet stillede op med ti mand til førstehjælp. De lavede sår og andre skader, som skulle behandles. Alt sammen meget realistisk.  Younnes og Charlotte underviste de små i almindelig førstehjælp.
Årets udflugt på træningslejren gik til Re Park med stor succes.
Alt i alt var det en rigtig god lejr, hvor svømmerne udviste stor træningsiver og godt kammeratskab.

Referent Anders


                        
 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand