Møder » Møder 2011 » Referat af træner- best.møde d. 15.11.2011
Referat af træner- bestyrelsesmødet
tirsdag den 18. november 2008 kl. 19.00 i klublokalet
 
Til stede:
Line H., Sofie, Lisa, Anders, Martin, Erik, Kamilla, Catrine, Thea, Patrick, Mia, Charlotte, Bolette
Fra festudvalget: Bodil
Fra bestyrelsen Helle M, Basse, Kenny, Thomas, Anders, Birgit, Vibeke
 
1) Julefesten den 26. november – hvem gør hvad samt tidsplan

 • En stor + små juletræsfødder - Frank
 • Juletræer henter Thomas og Anders (aftalt pris 400 kr)
 • Økse til juletræer - Anders medbringer
 • 50 lys sættes på stilk (husk bidetang) – Philip
 • Batterilys tjekkes fredag – Thomas
 • Lucialys – Lisa og Helle M
 • Luciaseddel - Basse
 • Luciasange, kopier – Bodil tjekker om vi har en stak liggende fra sidste år
 • Speaker og lys – Thomas
 • Musik – Anders
 • Film (DVD og video) – Charlotte
 • TV – Anders
 • Julemand: Frank, julekone: Christina eller Helle M
 • Vi har fået lov til at låne ovn i kantinen.
 • Kraftstik til juletræskæder i kantinen.
 • Papirer (leje) – Thomas
 • Musiker – er mødetidspunkt mv. aftalt med ham? Helle R
 
Tidsplan:
Kl. 12       Vi mødes i kantinen
13            Kan vi komme i hallen (familiesvøm slut)
13            Bolette livredder (Katrine er livredder til kl. 13)
14.30       Luciapigerne i pigernes omklædningsrum
14.30       møde og mad i svømmehallen
15            omklædning
15            Erik og Philip tænder træet
15.10       Dørene åbnes. Tjek af billetter: Thomas og Vibeke
15.15       Velkomst: Thomas
15.15       Faner: Sofie og Martin Boller
15.18       Luciaoptog: Helle M og Lisa
15.28       Plaskere – hold 10-11-12-15 og 18, evt. delt i 2 hold. Drengenes omklædningsrum.
15.38       hold 13-14 og 17. Pigernes omklædningsrum.
15.50       Talent og minitalent (hold 1 og 2) – Mia og Jannik står for program
15.58       NIF
16.00       frisvømning. Alle trænere.
16.10       forventet afslutning i svømmehallen
16.10       Rengøring af hal: Erik, Boller og Kenny
 
16.45       Dans om træet, godteposer
                Distancediplomer

 • Printes og skæres: Helle M
 • Stofmærker: Helle M
 • Underskrift + uddeling: trænerne
                      Salg af lodder – Lone + hjælpere
17.30       Film – Charlotte og Anders (klublokalet)
17.30       Lotteri – Lone
18.30       oprydning – alle
20.00       skal vi være ude
 
 
2) Bemanding i forårssæsonen
 
Mandag:
Hold 1            Sofie – Boller – Charlotte
Hold 2            Sofie – Boller – Charlotte
Hold 6, 7        Birgit
Hold 20          Birgit, livredder Charlotte
 
Tirsdag:
Hold 10          Anders          Annemette og Jannik
Hold 11          Lisa               Thea og Sebastian
Hold 12          Lisa               Anders og Jannik
Hold 13          Kamilla          Thea
Hold 13          Anders          Bolette de første 3 gange – herefter skal der måske findes en ny hjælpetræner
Hold 15          Kamilla          Mia og Thea
 
Onsdag:
Hold 17          Patrick           Catrine
Hold 18          Line               Ny hjælpetræner, måske 2 hjælpetrænere. Anders taler med Line
 
Torsdag
Hold 20          Birgit, med Boller som livredder
 
Lørdag           rotation. Der skal rundsendes en liste (Anders)
 
 
3) evt.
 

 • Der afholdes spotkursus lørdag den 7. januar i 2012 på Tovshøjskolen.
Input/ønsker pr. mail til Bolette.
 • Oprykningssedler – Vibeke laver en stak
 • Der skal købes flere plader – Thomas
 • Udspil – et gratis blad, kan bestilles hos foreningsservice. Vibeke undersøger og bestiller til alle trænere og bestyrelse
 
 
Referat af bestyrelsesmødet
tirsdag den 15. november 2011
 
 
Til stede: Basse, Kenny, Thomas, Anders, Birgit, Helle M, Vibeke
 
 
1) Indslag fra trænerteam:
 
Charlotte, Boller og Sofie kom med et oplæg for den næste sæson. De vil fortsætte træningen som hidtil. Ønsker at være 2 trænere om mandagen, 3 om fredagen. Hvordan skal de aflønnes? Får de løn for at tage til stævner? Vil gerne have en ansættelseskontrakt – vi blev enige om at vente ½ års tid med dette, til det er afklaret hvilke ting der skal med i den.
 
Vil arbejde på at der skal være en træningslejr – der skal et par af de ”gamle” med i planlægningen og med på lejren. Birgit og gerne Flemming H. som har været med tidligere.
Der holdes et svømmermøde på fredag.
De er i hallen sammen med Basse og Thomas i resten af denne sæson for at lære.
Der blev fremsat ønske om instruktørkursus.
 
På bestyrelsesmødet vedtog vi, at der skal være 2 trænere både mandag og fredag. Den 3. kan enten selv svømme eller holde fri. Begge får trænerløn.
Stævner og træningslejr er ulønnet.
 
Der blev spurgt om forpligtelser i forhold til Klubblad. Klubbladet er en bestyrelsesopgave, men der modtages meget gerne artikler fra trænerne, f.eks. fra stævner, træningslejr mv.
                     
 
2) Godkendelse af referat
Referat fra den 11/10-2011 blev godkendt.
               
3) julefest  
Se referat fra træner- bestyrelsesmødet
 
4) Sæsonstart
Mandag den 9. januar 2012.
Den 20. december åbnes for tilmelding på hjemmesiden
Anders spærrer for yderligere tilmelding i denne sæson
Holdstørrelser: Vokse max 40, pensionist max 25, børnehold max 15
 
5) Reklamer
Lone har skaffet en sponsor. Der trykkes 5000 stk (Basse). Thomas står for uddelingen. Uddeles fra den 2.-6. januar 2012.
 
6) Klubblad
Næste blad er færdigt den 9. december og pakkes den 13. december.
Lone laver en liste over sponsorer til julefesten, som skal i klubbladet
 
7) Kalender – vi kiggede på forårets kalender, Anders gør den klar til klubbladet
 
8) Næste møde afholdes den 17. januar 2012.
 
 
16. november 2011
Referent Vibeke Holm Andersen

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand