Møder » Møder 2011 » Referat af træner- best.møde d. 20.9.2011

Referat fra bestyrelse og trænermøde d. 20/9 2011

 

Tilstede: Katrine, Camilla, Lisa, Mia, Sebastian, Boller, Anders, Erik, Jannick, Thea, Cathrine og Line. Helle, Thomas, Birgit, Basse, Anders, Vibeke og Helle.

 

Der har været en episode, hvor en forælder sprang i vandet, da hun var bekymret for sin datter. Da det er et stor hold, beslutter vi at ansætte en hjælpetræner mere, så der ikke opstår sådanne situationer fremover.

 

Trænerne skal huske at give kassereren, Vibeke besked når børn bliver flyttet til et andet hold. Både så hun har styr over, hvor der er ledige pladser, men også for at vi så kan få de rigtige oplysninger på hjemmesiden.

 

Telefonlisten bliver ajourført

 

Husk at man ALDRIG må erstatte 2 personer med 1 person ved afløsning

 

Der mangler plader og vinger som Thomas køber. Han køber også et vandtermometer, da flere har oplevet vandet som meget koldt i øjeblikket. Vi har brug for dokumentation

 

Julefrokost afholdes d. 10/12 hos Birgit

 

Muligheden for et spotkursus om leg bliver undersøgt

 

Vi afholder svøm-langt i perioden d. 31/10-6/11. D. 5/11 kan der svømmes efter 10-km-mærket

 

Der er lavet en liste over alle kursustilmeldte. Alle har fået individuel besked og den samlede liste hænges op på bagsiden af skabet

 

Klubmesterskabet gik fint, men der var for få trænere

 

Juletræsfesten afholdes d. 26/11 i kantinen. Husk at svømmetræningen op til skal indeholde andet end øvning til denne dag

 

Til slut tages der billeder af dem der endnu ikke har fået deres portræt på hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde uden trænere:

 

Referatet fra sidst bliver godkendt dog med ændring af dato for dagen hvor der kan svømmes 10 km. Det bliver d. 5/11 og ikke som skrevet d. 4.

 

Der er landsstævne d. 19-20/11. Vi støtter med kr 200-250 pr svømmer. Tager først derned lørdag. Så de kan få en god nats søvn inden stævnet

 

De gamle pokaler fra klubmesterskabet bliver graveret og stillet i skabet i klublokalet

 

Til svøm-langt-dagene tæller trænerne selv baner, bortset fra lørdag. Basse og Thomas sørger for at der er styr på hallen og åbningstider

 

Basse har sagt op som træner, så der skal findes en ny så hurtigt som muligt. Basse vil også gerne overgive tjansen med bemanding til en anden. Der er styr på personalet resten af sæsonen. Anders og Helle R tager sig fremover af denne opgave

 

 

Til vores næste møde bliver det store punkt julefesten. Vi skal derfor have festudvalget med til mødet. Helle M kontakter festudvalget

 

 

Referent Helle R

 

 

 

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand