Møder » Møder 2011 » Referat af træner- best.møde d. 8.2.2011

Referat af træner og bestyrelsesmøde d. 8/2 2011-04-12

Tilstede: Jannick, Erik, Line, Lisa, Tes, Nina, Charlotte, Bolette, Patrick, Kenny, Basse, Thomas, Birgit og Helle R. Afbud fra Anders


MEDDELELSER

 

 • Træningslejr i udlandet bliver ikke til noget. I stedet er der booket plads i Tarm.

 • Langbanestævnet i Randers gav masser af medaljer

 • D. 13/3 har vi et stævne på hjemmebanen for unge svømmere der ikke bruger hjælpemidler, og som ikke har været til stævne før. Det afholdes i DGI-regi

 • Der er stævne d. 27/2 i Odder, hvor vi helst skal have rigtig mange svømmere med

 • Der mangler 2 livreddere til lørdage

 • Kort orientering om foreningsdagen

 • Basse sender en ny liste rundt med adresser mv. Alle bedes tjekke, at vi har de rigtige oplysninger, og rette det, hvis ikke vi har

 • Bolette vil kontakte OK Benzin for at høre om deres ordning til klubber. Er det noget vi kan blive tilknyttet

 • Husk altid at sørge for afløser, hvis man bliver forhindret til en svømmelektion. Der må aldrig ske det, at der ingen møder op


DIVERSE


Enighed om, at tilmeldingsproceduren fungerer fint.


Der er i år kommet rigtig mange voksensvømmere. Birgit mener godt hun kan klare det uden hjælp, men lover at sige til, hvis det bliver nødvendigt med en hjælper


Der aftales at afholde en inspirationsaften for trænere og hjælpetrænere. Man kan fx overveje om man kender til nogle sjove lege


Trænerne ønsker flere plader og vil høre om muligheden for at de nye der bliver købt ind kan låses inde. Samtidig ønsker de fremover at få en mødeindkaldelse sendt ud ugen før næste møde. Tages til efterretning.Så forlader trænerne lokalet og vi går over til et ordinært bestyrelsesmøde.


 • Referatet fra sidst godkendes, dog med en datoændring

 • Træningslejren bliver i Tarm, som var det, der kunne skaffes. Allerede i maj vil der blive booket til næste års lejr, så vi har flere valgmuligheder. Fjerritslev er under overvejelse, men vi lægger os ikke fast på noget. Der skal mange minitalenter med i år

 • Generalforsamling d. 8/3 kl. 19.10. Vi gennemgår regnskabet samt valgposter. Alle ønsker genvalg, dog komme vi til at mangle en suppleant mere.


Kommende arrangementer


 • Stævne i Odder d. 27/2

 • Generalforsamling d. 8/3

 • Ministævne d. 13/3

 • Stævne d. 9/4 i Hammel

 • Hoved-generalforsamling d. 28/3. Basse, Kenni og Thomas deltager

 • Træningslejr d. 16-20/4 i Tarm

 • Plaskestævne d. 3+4/5

 • Landsstævne d. 19+20/11


Drøftelse om hvorvidt vi skal droppe stævne i Ikast til fordel for en hyttetur ved sæsonstart. Der er meget ventetid i Ikast, så det er begrænset hvad vi får ud af det. Drøftes på næste møde


Referent Helle R
 

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand