Møder » Møder 2009 » Referat af træner/ bestyrelsesmøde d.29/9

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/9 2009

Afbud fra Vibeke

Første del af mødet var sammen med trænerne

Meddelser

-Nu kan der igen udbetales penge fra banken. Nogle mangler at oplyse deres kontonummer. Det sendes til Basse på mail. Dem det drejer sig om, ved det selv

-Der er fordelt kurser til de enkelte trænere. Nogle har efterlyst et inspirationskursus til leg, mm

- der er et klubblad på vej

Klubmesterskab

-der kunne godt være brugt lidt flere officials. Basse havde ret travlt

-lidt fælles undren over de mange afbud fra plaskerne

-ros til forældrene for at være gode til at overholde tidsplanen

Julefrokost

det afholdes i år d. 12/12. Stedet er endnu uvist

Materialer

-Der er købt nye svømmebriller

-Thomas køber 10 nye røde svømmevinger

-trænerne udtrykker ønske om undervandsbolde samt et nyt ur i svømmehallen

Fordeling af hold

Navnene på holdene skaber lidt forvirring blandt forældrene. Er man fx først superplasker eller haletudse? Det besluttes at omdøbe superplasker til frøerne, så man bedre kan se udviklingen på navnene

Eventuelt

  • Husk julefest d. 28/11 hvor lokalet er booket

  • husk også landstævne d. 21-22/11

  • og husk møde for trænerne d. 6/10 til planlægning af tirsdagstræning


Herefter møde kun for bestyrelsen

Referatet fra sidst godkendes

Meddelelser

-der vil blive et hjerte-starter-kursus d. 21+26/11. Birgit arbejder videre med det

-Der er kommet nye tove som er bølgebrydende. De er meget tunge

Der mangler medaljer til klubmesterskabet. Anders får styr på hvor mange vi har og hvad vi mangler

Lørdagssvømning slutter fremover kl 13.30, da resten af tiden ikke bliver brugt

Der bevilges pizza til trænermødet d. 6/10

Julefesten

-Basse kontakter festudvalget

-Kenny skaffer træer

Helle kontakter musikeren

Til slut talte vi om kassererposten, tidsforbruget på 147-180 timer årligt, mulighed for opdeling af opgaver mv. Der blev ikke truffet nogen beslutning


ref.


Helle Rønn


Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand