Møder » Møder 2012 » Referat af træner-best.møde d. 10.10.2012
Træner-bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012
Til stede: Mia, Elday, Malene, Lisa, Line, Jacob. Birgit, Kenny, Thomas, Vibeke
Træner-bestyrelsesmøde:
Materialer:
Der mangler plader. Der er kun nok til ét hold. Der er 16 hvide plader – der er brug for 15 plader mere.
De sidste blev stjålet – de skal låses inde. Thomas indkøber plader.
Dykkerringe er også et ønske. Det kræver også at de kan låses inde.
Kan vi få et skab mere – alternativt selv få lov til at sætte et skab op? Thomas undersøger.
Svømmeføddernes skab kan ikke låses – er i stykker. Kan der gøres noget ved det? Måske 2 huller og en kæde. Thomas undersøger.
Vi kunne godt bruge flere hjælpetrænere, men det går med dem vi har. Der er ikke flere svømmere pt. der kan trækkes ind som hjælpetrænere.
Telefonliste:
Blev opdateret og vedhæftes. Meld gerne tilbage hvis der er forkerte oplysninger på.
Klubblad
Lidt tekst om plaskestævnet: Vibeke skriver
Layout til blad: Thomas sender til Charlotte
Der skal ligge nogle klubblade i trænernes skab. Til udlevering til nye svømmere.
Kurser til de nye hjælpetrænere
Birgit kigger på hvad der er af muligheder efter jul
Trøjer: Trænere og hjælpetrænere, der mangler en haj-t-shirt, kan få en ny. Kontakt en fra bestyrelsen
 
Bestyrelsesmødet:
Berettiget kritik af at mødet blev flyttet i sidste øjeblik er taget til efterretning. Det vil ikke ske igen.
Ansættelseskontrakter:
Vi spørger DGI om vi har pligt til at lave ansættelseskontrakter til alle (Birgit).
Efterflg.: Det er ikke et krav, svarer DGI.

Charlotte og Sofie har bedt om en kontrakt, det får de. Det er et spørgsmål om der skal stå i kontrakten at man forpligter sig til at være i bestyrelsen? Der skal kigges nærmere på bemanding til stævner i forhold til antal deltagende svømmere. Der gives ikke løn for stævner i egen hal. Thomas og Birgit tilretter kontrakterne i fællesskab med trænerne.
Hvis ikke der er pligt til det, får øvrige trænere og hjælpetrænere ikke en kontrakt, da de arbejder i så få timer og kun ansættes for en sæson af gangen => meget papirarbejde!
Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer:
Vibeke skriver en mail til minitalentforældre – og opfordrer direkte til bestyrelsesarbejde – vi giver en kop kaffe i bestyrelseslokalet mandag den 22. oktober kl. 17-18, hvor bestyrelsen er til stede.
Vibeke køber småkager
Kursus – om rekruttering – vi melder os til hver især. Det koster 75 kr som klubben betaler.
Distancesvøm 10 km er flyttet fra den 3. til den 10. nov (Vibeke – ret på hjemmesiden)
Livredderprøver
Udløber i maj 2013. Vi tager emnet op igen til foråret.
Sponsorseddel
Ny version er trykt og uddelt (Bodil – Ingemarie og Kresten – Susanne – Lone)
 
Referent Vibeke
 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand