Møder » Møder 2012 » Referat af træner-best.møde d. 24.4.2012

Dagsorden til træner/bestyrelsesmødet:

Sommersvøm
materialer
dueslag til nye trænere/fjernelse af de gamle i trænerrummet – hvem sørger for det?
Trænersituationen efter sommerferien
Sæsonstart
Opdateret telefonliste – jeg vedhæfter den sidste jeg kunne finde, I må meget gerne tjekke oplysningerne om jer selv (og rette)
weekendtur i maj
nøgler – er der nogen trænere der mangler?
Konfirmationer forår 2012 – Sebastian – Mia – andre? Hvornår er det?
Ideer til uddeling af løbesedler (Charlotte)
Billeder af bestyrelse og trænere som ikke i forvejen er på hjemmesiden (måske Charlotte og/eller Helle vil tage kamera med og tage nogle billeder?) Send dem til mig, så lægger jeg på hjemmesiden.
Evntuelt

Dagsorden til bestyrelsesmødet:

Godkendelse af referat fra Generalforsamling
Godkendelse af referat fra mødet den 14.3.2012
Konfirmationer forår 2012 – Sebastian – Mia – andre? Hvem sørger for gave fra klubben
Tiltag til at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer
OK-benzin (de har sendt et brev om, at vi har lavet 4 nye kort - der skal laves mindst 10 hvis aftalen skal fortsætte. Vi har optjent 294,16 kr)
Eventuelt
 
Referat
Tilstede: Mia – Annemette – Sebastian – Charlotte – Lisa – Anders – Thea - Sofie – Birgit –Kenny – Thomas og Helle
 1. Sommersvøm sedler uddeles i ugens løb. Prisen på 75,- kr er uændret. Det rækker til 10 gange svøm.
 2. Tilmelding til weekendtur er sidste frist fredag den 27/4. Desværre er der ikke nogen stor tilslutning. Derfor vil turen sikkert blive annulleret da der både mangler voksne og svømmer til turen.
 3. Charlotte har modtaget et sæt nøgler fra sin far. Sofie mangler et sæt nøgler.
 4. Løbesedler: Thomas bad alle om at vi hjælpes ad med omdelingen. Løbesedlerne er indirekte årsagen til vor eksistens hvis ingen nye medlemmer vi får. Det får vi jo ikke hvis der kun er få der går rundt med løbesedler. Så en opfordring vil være at alle gir en hånd. VI har alle andre ting vi kunne gøre i stedet, så dette er noget vi skal hjælpe hinanden med I en god sags tjeneste.
 5. Bemandingsliste for trænere og hjælpetrænere kan ses/fås hos Birgit. Jeg fik ikke skrevet listen af til referatet, desværre.
 6. En opdateret mail-/adresse-/telefonliste er  på vej. Helle laver en redigeret udgave.
 7. Vi mangler plader……..igen. Til trods for at næsten lige har fået nye plader, har de det med at forsvinde på den ene eller anden måde. Desværre har Lavia også den slags plader og intet forlyder om at de mangler. Anders Hermann efterlyser 2 store skum-terninger. Der er mange muligheder for leg med terninger og vil gøre undervisningen sjovere.
 8. Skolen spørges om vi kan få endnu et skab der kan aflåses så vi kan beholde vores ting. Desværre har vi også ting der splittes ad og er halvveret. Om det er skolen der bare lader andre svømmere låne af alt hvad der ligger inden i svømmehallen, er ikke til at vide, men det skal stoppes.
 9. Vi skal have dueslag til alle trænere og der skal sættes navn på hver enkelt. Husk at kigge i jeres mailboks eller dueslag. Dette gælder alle.
 10. Helle har taget billeder af de sidste trænere til hjemmesiden. Disse mailes til Vibeke.
 11. Charlotte vil gerne have et hjælpetræner/træner-mødei forhold til næste sæson. Dette afholdes tirsdag den 15.05.2012 kl. 19 i klublokalet. Alle bedes noterer datoen så der kan blive fuldt hus til mødet.
 12. Der skal være mere klare regler for gæster til familiesvøm. Nogle familier er ”flittige” til at tage gæster med uden betaling. For at undgå problemer kan hver enkelt træner tage en snak med vedkommende familie og vurderer derud fra. Vi skal ikke miste medlemmer for enhver pris, men vi vil dog gerne have ensartede regler over hele linien. Derved undgår man også at komme ind i diskussion. Prisen for at tage en gæst med til minitalent eller talentsvøm, vil være 20 kr. uanset om det er voksen eller barn.
 13. Charlotte søger en mandlig brystsvømmer……. VI undersøger mulighederne. Ved fund af en sådan, kan Charlotte eller Sofie kontaktes pr. mail.
 14. Helle vil prøve at kontakte Niels Stadil (Hummel chefen) vedrørende sponsortrøjer/t-shirts og shorts.
 15. Konfirmationer: Mia Hermann skal konfirmeres den 6 maj – Sebastian skal konfirmeres den 13 maj. N.I.F. giver konfirmationsgaver i form af 200 kr. pr person. Helle tager kontakt til Vibeke vedr. pengene. Helle printer kort ud til begge og får dem afleveret på dagen til konfirmanderne.
 16. Sofie vil prøve at tale med de mødre der sidder inde i hallen til svøm, og finde ud af om de kunne være interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det lader til at de kender hinanden godt, hvilket kunne være en fordel. Derudover mangler vi også  nye folk til Festudvalget.
 17. OK- aftalen kører stadig. Dog på lavt blus. Vi har kun 8 kort ude i øjeblikket.
 18. Sæsonstart 2012, bliver mandag den 13.08, ugen efter skolestart. Til den tid skulle alt helst køres vedr. betaling for tilmelding. Sæsonslut bliver lørdag den 08.12.
 19. Klubmesterskab + Plaskestævne den 22.09.2012
 20. Lukket i uge 42
 21. Julearrangement den 24.11.2012
 22. Mandag 29.10 – lørdag 03.11.12 er der Distancesvøm (seddel ud 2 til 3 uger før)
 23. Svøm Langt lørdag den 03.11.12 (seddel ud 2 – 3 uger før)
 24. Thomas bestiller tider til Julearrangement (kantinen med det store køkken)– Distancesvøm – Klubmesterskab – Plaskestævne – Svøm Langt.
 25. Birgit checker op på kommende DGI stævner.
 26. Kurser: Anders – Lisa – Charlotte og Patrick har alle kurser. Birgit ser på hvad Sofie mangler  af kurser.
 27. Der skal checkes op på hvem der skal på Hjælpetrænerkursus. Sebastian mangler.
 28. Klubblad skal ud omkring den 02.07.12. Helle og Kenny kigger på sagen.
 29. En forespørgsel til Vibeke. Hvornår åbner tilmelding til sæsonstart i forhold til Klubbladet?. Sad der nogen ved indskrivning (frikort – giroindbetaling etc.)
 30. CD`er med manualer – gavekort – klubblad etc., uddelt af Thomas. (lavet af Basse).
 • Bestyrelsesmøde: den 04.09.12 kl. 18:30
 • Træner/bestyrelsesmøde: den 09.10.12 kl.19:10
 • Træner/bestyrelsesmøde + julemøde: den 13.11.12 kl.19:10
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand