Møder » Møder 2008 » Referat af træner bestyrelsesmøde d.23/9-08
Træner/bestyrelsesmøde d.23/9-08

Fremmødte trænere: Katrine, Lisa, Anders Hermann, Emilie, Martin, Flemming,Erik,
                                     LineLyhne, Bolette.
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Thomas, Brian, Vibeke, Kenny, Anders.

1) Tilmeldingsprocedure: Vi har fået nyt system, hvor man tilmelder sig via
    vores hjemmeside.
    Vi har fået alt for mange børn ind på holdene om Tirsdagen og Onsdagen, da systemet
    ikke kunne tage højde for maks. antal på holdene.
    En del svømmere er blevet flyttet til et nyt hold (hold 15 B), ny holdliste laves af Brian.
    Til jul vil tilmelding kun foregå via hjemmesiden, og indskrivning - vi sender ikke girokort ud.

2) Klubmesterskab: Alle tilmeldinger lægges i Basses dueslag. Aflysning af familiesvømning
    udsendes af Brian.
3) Træneraften:  Thomas og Basse vurderer trænerne, samt muligheder for at samles en
    aften, for at få ny inspiration.
4) Juleafslutning: Årgang 1994 står for at planlægge underholdning, for talentholdet.
    Helle har skaffet en musiker (Karsten) til festen.
5) Julefrokosten bliver d.6/12 hos Basse
6) Eventuelt: De fremmødte trænere fik udleveret en ny t-shirt
    Der er ønske om bolde til undervandsrugby,  Thomas ser på sagen. En del af vores vinger 
    er gået i stykker. Vi har ialt behov for 25 sæt i kassen, Thomas ser på beholdningen.
    Katrine og Bolette deler hjælpetræner (Sofia B.) efter behov.

Bestyrelsesmødet d.23/9-08

Fremmødte: Thomas, Brian, Vibeke, Kenny, Anders
1) Sidste referat: Line A. skal spørges om hun vil deltage i Lørdagsvagter, inden hun skrives 
     på listen.
     Helle har fundet en spillemand til julefesten.
2) Meddelelser: Line A. kommer hjem til Danmark d.8/10. 
    Vores stævner går fint, vi ligger pt. nummer to i turneringen (se resultater på
    hjemmesiden under punktet "stævner").
    Klubblad udsendes i uge 41, Anders skriver artikkel om tilmelding via hjemmesiden.
    Tilmeldingen laves lidt om - Brian skal ikke længere sende en mail retur til svømmerene, deres
    plads er garanteret nu hvor vi får maks. antal på holdene.
    Ved indskrivning skal svømmerne spørges om de har en e-mail adresse, til brug ved
    aflysninger.
    Hjerte/lunge kursus vil blive afholdt med Peter Henningsen som instruktør, den endelige dato
    følger senere. Kurset er blevet tilbudt voksensvømmere, samt ledere og trænere.
    Vi har haft seks trænere på kursus i weekenden, med udemærket resultat / udbytte.

3) Hjemmestævne i Oktober: DGI har booket svømmehallen, og sørger for at aflyse
    Brabrand IF´s svømmetid.

4) Klubmesterskab: Bemanding til stævnet bliver
                           Speaker: Vibeke 
                           Starter og bane/vende dommer : Basse
                           Tidtagere : Kenny, Frank, Helle, Birgit samt diverse forældre.
     Afbud fra: Brian og Anders
     Festudvalget sætter en lille bod op.
     Vi mødes kl. 8.30 i hallen.

5) Julefest: Helle har fundet en spillemand til festen. Lone vil forsøge sig med sponsorgaver
    igen i år men skal have hjælp.
    Festudvalget køber biletter, som sælges i hallen. Vi skulle have lodder liggende fra sidste år
    Christina ser efter i skabe og skuffer.

Eventuelt: Vi har pt. cirka 245 medlemmer.

Referant: Onkel Anders

 Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand