Møder » Møder 2016 » Referat generalforsamling d. 1.3.2016
Generalforsamling
 1. Valg af dirigent: Rikke
 2. Formandens beretning. Formandens beretning blev læst op og godkendt
 3. Afdelingens regnskab. Blev sendt rundt og godkendt.
 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag
 5. Kontingentfastsættelse. Kontingentet for alle hold sættes op med 25 kr. grundet underskud  samt at klubbens kontingenter stadig ligger lavt i forhold til andre svømmeklubber i Århus og omegn.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Rikke og Charlotte genopstilte og blev genvalgt. Allan genopstilte ikke. Der var ingen andre som ønskede at blive valgt ind i bestyrelsen.
 7. Valg af suppleant. Sofie genopstilte ikke. Tine genopstilte og blev genvalgt. Der var ingen andre som stillede op.
 8. Valg af revisorer. Mogens var ikke på valg. Kresten genopstilte og blev genvalgt.
 9. Valg af medlemmer til festudvalget. Alle genopstilte. Søger dog stadig flere medlemmer
 10. Eventuelt: Allan blev givet en gave som tak for formandskabet.

Bestyrelsesmøde
 1. Konstituering af bestyrelsen
 • Søren: Næstformand
 • Tine: Suppleant
 • Rikke: almindeligt medlem
 • Astrid: Sekretær
 • Johannes: Kasserer
 • Martin: Formand
 • Charlotte: Træneransvarlig
 1. Næste møde
 • Sat til 12. april klokken 19.15 i klublokalet
 • Emne: Plaskestævne + klubmesterskab

Formandens beretning 2016, Nordgårdens IF, svømning
Endnu et år er gået og det glæder mig, at kunne skrive at vi stadigvæk holder vores traditioner og aktiviteter på et højt niveau.
Siden sidst har vi afholdt sommersvømning, "svøm langt", deltaget i DGI-holdturneringer og holdt et brav at en juleafslutning.
Lige om lidt er der DGI-begynderstævne hos os på Tovshøjskolen (hvor man næsten ikke kan blive dikvalifiseret), vi skal have træningslejr og endeligt plaskestævne og klubmesterskab.

Jeg vil gerne takke alle der er med til at få klubben til at fungere og gøre den til et rart sted at være. Det være sig: Trænere, hjælpetrænere, festudvalg, revisorer, bestyrelse og frivillige der træder til når behovet opstår.

I næste sæson er der også udfordringer, her tænker jeg især på instruktører til vandgymnastik for pensionister og voksne hold - hvad er det egenligt vi ønsker at satse på, foruden svømmeskole og konkurrencesvømning?

Allan Joensen

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand