Møder » Møder 2015 » Referat generalforsamling d. 17.3.2015
Generalforsamling tirsdag d. 17. marts kl. 19.15 i klublokalet

Dagsorden

1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Afdelingens regnskab
4.   Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer
5.   Valg af 1 bestyrelsesmedlem (de øvrige modtager genvalg)
6.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
7.   Valg af 1 revisor
8.   Valg af medlemmer til festudvalget
9.   Eventuelt

 
ad1. Allan blev valgt

ad2. Formandens beretning 2015, Nordgårdens IF, svømning
Så er der gået endnu et år i den lille forening og alt er næsten som det plejer.
Vi har holdt fast i vore traditioner:
* Træningslejr
* Sommerfest
* Svøm langt
* Juleafslutning med santa Lucia optog, svævende juletræ og svømmende børn med lys på plader og et brag af en opvisning med talentholdene.
* Julefrokost på Restaurent Astrid
Som noget nyt, har vi i samarbejde med DGI afholdt "begynder stævne" hvor nye konkurrence svømmere kan prøve hvordan det er at deltage i et stævne uden at blive diskvalificeret.
Folk virkede glade og der var en afslappet stemning.
Vores plaskestævne og klubmesterskaber har vi valgt at flytte, så de afslutter forårssæsonen.
I år har der været noget udskiftning i instruktørerne og vi har stadigvæk udfordringer med trænere især til voksen og pensionist holdene.
Til gængæld har vi været heldige at få to ny trænere til talentholdene, velkommen til.
Til slut en stor tak til alle, som har hjulpet til og været med til at gøre foreningen til et rart sted at være.

Allan Joensen

ad3. Afdelingens regnskab
Johannes gennemgik regnskabet, uden de store kommentarer.

Ad4. Indkommende forslag
-

Ad5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (de øvrige modtager genvalg)
Martin Rank Boller blev valgt ind.

Ad6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Sofie Agerbæk blev valgt.

Ad7. Valg af 1 revisor
Mogens Bjerregaard Jensen blev valgt ind.

Ad8. Valg af medlemmer til festudvalget
Rikke Lisberg blev valgt ind.

Ad9. Eventuelt
-

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand