Møder » Møder 2014 » Referat generalforsamling d. 18.3.2014
Generalforsamling i NIF tirsdag d. 18/3 2014
Dirigent: Frank
Referent: Mikkel
Indkaldt rettidigt i hallen.

1. Formandens beretning

For cirka et år siden sagde ”de gamle” i den daværende bestyrelsen farvel og alene tilbage stod Sofie med 8 nye fremmede mennesker.
Vi blev hjulpet godt på vej af manualer, rollefordelinger, kontaktpersoner, procedure og gode råd og hvad man ellers kunne læse på forenings hjemmeside: www.ni-svoem.dk
Det har været min intention at ”køre videre som vi plejer” men åbne for nye input.
Jeg har oplevet en god stemning, at vi hjælper hinanden og at folk byder ind med det de kan, hvilket jeg er meget glad for.
Ligesom forrige år har vi fået fyldt børneholdene godt op, haft plaskestævne og klubmesterskaber, svømmet langt, afholdt juleafslutning med santa Lucia optog og svømmende børn med stearinlys på pladen og senere julebanko med æbleskiver.
Vi har deltaget i DGI’s holdturneringer og selv afholdt en af dem på Tovshøjskolen. Det var en udfordring, men også en bekræftelse af, at ”vores varme vand” er et stort aktiv for foreningen, idet vi fik skruet ned for temperaturen med et ramaskrig til følge.
Af andre nye tiltag har konkurrenceholdene lavet ”Oplevelser på tværs” med Grenaa svømmeklub og bestyrelsen har haft Rita og Mads fra DGI svømning på besøg til en foreningsudvikling-snak.
Den mest epokegørende ændring har uden tvivl været julefrokosten, som vi afholdte hos Astrid i januar måned og skiftede menuen ud med stærk Thai mad – en ny tradition er født ;-)
Jeg håber at I alle vil være med til at fortsætte med de glæder og udfordringer det giver at drive en svømmeklub, tak til hjælpetrænere, trænere, festudvalg, bestyrelse og andre der har hjulpet til.
For at tage forskud på opgaverne mangler vi en vandgymnastik instruktør til pensionisterne og vi har et udestående med pokalerne.
Man kunne også overveje en sommer afslutningsaktivitet for børneholdene, så forårssæsonen ikke bare lige er slut uden videre.

Allan Joensen


2. Spørgsmål / kommentar til beretningen
Ingen, beretningen godkendt.

3. Regnskab
Overskud på 29.000,- . Pga. forventet underskud, er der planer om at hæve kontingent senere i 2014. Der er brugt ekstraordinære udgifter til kurser til trænere og samtidig er støtten blevet mindre. Regnskab godkendt.

4. Indkommende forslag
Ingen

5. Kontingentfastsættelse
Punkter udgår fra vedtægterne, da det er bestyrelsen der fastsætter kontingentet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan genvalgt som formand. Sofie på valg, genopstiller som suppleant. Rikke på valg, genopstiller. Charlotte stiller op. Rikke og Charlotte er valgt for to år.

7. Suppleant på valg
Tine, Sofie.

8. Valg af revisorer
Bo, Kresten. Kresten er valgt

9. Valg til festudvalg
Henning (genopstiller), Lotte, Henrik og Susanne genopstiller ikke. Diskussion om fordeling af arbejdet i festudvalget. Forsalg om hjælp fra bestyrelsen. Støtte til arrangementer fra bestyrelsen. Festudvalget kan supplere sig selv i løbet af året.

10. Evt.
Arrangementernes placering i årets løb. Forslag til ny placering af plaskestævne og klubmesterskab til at afslutte sæsonen. Startende fra forår 2014. Bestyrelsen melder ud om stævnerne i forår 2014.
Afholdt i god ro og orden.

 
Efterfølgende bestyrelsesmøde

1. Konstitution af bestyrelsen
2. Datoer til resten af sæsonen: næste træner og bestyrelsesmøde: fremmøde af hjælpetrænere.
    Info. om telefonliste. Og infoseddel bl.a. om hvad man gør når man er syg.
3. Næste sæson.
4. Træningslejr 2014
5. Evt. Indgravering af pokaler. Bestyrelsen beslutter at vi stopper med at gravere pokalerne.

ad1:
Allan: formand.
Orden i skab: Astrid og Tine.
Træner til pensionister: Kristine.
Træneransvarlig: Charlotte overtager efter Sofie.
Kursusansvarlig: Rikke. Klubbladet: punkt til næste bestyrelsesmøde.

ad2: Datoer
8/4: Træner-bestyrelsesmøde kl. 19: 15.
17/6: Bestyrelsesmøde
Plaskestævne- og klubstævne: Allan undersøger lørdag d. 10/5. Evt. grillfest efterfølgende.
Allan vedhæfter ”manual” til klubmesterskab til næste bestyrelsesmøde 8/4.
Bowling for talentsvømmere d. 20/6

ad3: Næste sæson
Evt. ændrer mandagssvømning så der bliver plads til et ekstra børnehold.
Torsdag: Tilkøb for talentsvømmere, så de kan svømme med voksensvøm.

ad4: Træningslejr 2014: overslag på økonomi: underskud på omk. 18.000,-

ad5: Evt.
Indgravering af pokaler. Bestyrelsen beslutter at vi stopper med at gravere pokalerne.
Vi laver en "hall of fame" på hjemmesiden.

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand