Møder » Møder 2013 » Referat generalforsamling d. 5.3.2013


Generalforsamling d. 5. Marts 2013

Vibeke, Kenny, Thomas, Johannes, Birgit, Mikkel, Rikke, Astrid, Allan, Søren, Michelle

Valg af dirigent
Basse

Formandens beretning
Året 2012 var et fint pr for klubben, alle vores hold er så godt som fyldt hele op, så et eller andet må vi da gøre rigtigt.

Stævnemæssigt har det ikke været det helt store i år da v har mistet mane ag vores stævnesvømmere, men der er ved at komme lidt gang igen.

Vores klubmesterskab og juletræsfest gik efter planen med et stort fremmøde af både svømmere og deres forældre.
Stor tak til alle som har hjulpet til i klubben, både til hverdag og til fest.

Formand Thomas Clausen

Godkendelse af regnskabet
Vibeke gik gennem regnskabet og det blev godkendt. Bestyrelsen gennemgik det før generalforsamlingen og skrev under.

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet sættes op fordi vi ikke får aktivitetsstøtte for træningslejr i 2012, da der ikke var en. Derfor bliver der muligvis et underskud.
Kontingenter bliver:

Børnehold:  Fra 330,- til 350,-
Talenthold:  Fra 450,- til 475,-
Pensionshold:  Fra 250,- til 270,-
Voksenhold:    Fra 375,- til 400,-
Familiesvømning:  Fra 550,- til 575,-


Valg af bestyrelse
Følgende går af: Kenny, Birgit, Thomas, Vibeke

Ny bestyrelse:
Johannes: Kasser
Rikke: Medlem
Mikkel: Sekretær
Astrid: Medlem
Allan: Formand
Mogens: Medlem
Tine: Suppleant
Søren: Medlem
Sofie ikke på valg: Hjemmeside

Valg af festudvalg
Michele og Lotte valgt ind
Henning, Henrik og Susanne er ikke på valg

Valg af revisorer
Chresten ikke på valg
Bo genvalgt


Eventuelt
Der blev diskuteret om klubbladet skulle sendes ud på mail i stedet da mange læser mails og vi ikke vil have de udgifter. Dette bliver ikke aktuelt denne sæson, da klubbladet næsten er færdigt.
På næste tr./best.møde d. 9. april skal adresselisten opdateres.
Mailadresser på de nye medlemmer:
aljo@tdc.dk (Allan)
rik@aarhus.dk (Rikke)
meo@skivegym.dk (Mikkel)
soren.drejer@D-S-R.dk (Søren)
jp@solarglas.dk (Johannes)
astrid.riber@gmail.com (Astrid)
tinenielsen@gmail.com (Tine)

mbj1902@gmail.com (Mogens)
 

Allan har, som den nye formand nogle opgaver han skal tage sig af, blandt andet.
Børneattester: Sørge for at alle i klubben underskriver en når det er nødvendigt.
Livredderprøver: Trænernes livredderprøver udløber d. 19. Maj og skal opdateres.
Vandrepokaler: Sørge for at få vandrepokaler tilbage når der er klubmesterskab. Der mangler stadigvæk 2, som Vibeke vil prøve at hente, fordi hun kender familien.
Trænersituation: Er der trænere nok til næste sæson?
Sørge for at der bliver lavet kalender, man kan eventuelt kigge efter de gamle
Sommersvøm: Finde ud af om der skal være sommersvøm. Sofie svarede at det skal der.
Deltage i hovedgeneralforsamling: finder sted d. 12.03.13
Desuden har han fået overleveret div. Tlf-numre og mailadresser til juletræsbestilling  og booking af lokaler og fået nøgler af Thomas.

Johannes har fået Vibekes nøgler.
Der skal evt laves en ny nøgleoversigt.

Rikke sørger for at tage kontakt til DGI omkring at vi har fået ny bestyrelse sådan at de kan få os ind i systemet.

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand