Møder » Møder 2012 » Referat generalforsamling d. 6.3.2012
Referat af generalforsamling d. 6 marts 2012 kl.19.15 i klublokalet
 
Til stede: Basse, Kenny, Bodil, Inger-Marie, Vibeke, Martin Boller, Sofie Agerbæk, Charlotte Jørgensen
 
Dagsorden iflg. vedtægterne
 
1) Valg af dirigent: Vibeke
 
2) Formandens beretning:
Da Thomas ikke kunne være til stede, blev beretningen læst op:
 
I 2011 havde vi en del arrangementer bl.a. træningslejr i Tarm med 20 deltagere.
Landssvømmestævnet blev desværre aflyst i år.
Dgi stævner vi deltager i bliver større og større.
 
Vores juletræsfest forløb efter planen - dog kunne vi i år ikke få boldhallen så vi måtte være i kantinen. Det gik også fint med stor hjælp fra festudvalg, trænere, hjælpetrænere og frivillige forældre - stor tak til alle.
 
Vores tilmelding foregår nu næsten udelukkende elektronisk. Kun ganske få tilmelder sig ”på gammeldags vis” mest voksenhold + pensionister..
 
Vores medlemstilgang er stabil og vores børnehold er fyldte og for første gang har vi måtte lukke vores voksne hold for nye tilmeldinger.
 
Til slut vil jeg sige tak for det år som er gået og velkommen til det nye.
 
På bestyrelsens vegne
Thomas Clausen
 
Beretningen blev godkendt.
 
3) Afdelingens årsregnskab – blev gennemgået og viser et underskud på kr. 36.347.
Regnskabet blev godkendt.
 
4) Indkomne forslag: ingen
 
5) Kontingent fastsættelse: I lyset af årets underskud og det faktum, at kontingenterne har været konstante i flere sæsoner, blev det vedtaget at sætte kontingenterne op for næste sæson:
 
Holdnummer Ugedag Holdnavn Tidspunkt Pris Nu Nye priser
 
Plaske og begyndersvømning:
10 Tirsdag Haletudser 16.30-17.15 305 330
12 Tirsdag Haletudser 17.15-18.00 305 330
15 Tirsdag Frøer 18.00-18.45 305 330
11 Tirsdag Frøer 16.30-17.15 305 330
13 Tirsdag Oddere 17.15-18.00 305 330
14 Tirsdag Delfiner 18.00-18.45 305 330
17 Onsdag Oddere 17.15-18.15 305 330
18 Onsdag Haletudser 17.15-18.00 305 330
 
Talent og øvede:
1 Man/fre Talentholdet 18-19/16-17.30 410 450
2 Man/fre Minitalent 17-18/16-17.30 410 450
 
Pensionist og voksensvømning:
6 Mandag Pensionist 15.00-16.00 230 250
7 Mandag Pensionist 16.00-17.00 230 250
20 Man/Tors Voksensvømning 19-20/20-21 355 375
           
Familiesvømning:
22 Lørdag Familiesvømning 9.00-13.00 510 550
Tag en gæst med til familiesvømning for kun 25 Kr. per voksen og 20 Kr. per barn.
 
 
                     
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende var på valg: Thomas, Helle M, Basse og Anders. Basse og Anders ønskede ikke genvalg. Thomas og Helle M blev genvalgt, ny i bestyrelsen er Sofie Agerbæk – velkommen til Sofie. Vi mangler fortsat at besætte en bestyrelsespost.
 
7) Valg af suppleanter: Ingen stillede op, og der blev derfor ikke valgt suppleanter til bestyrelsen
 
8) Valg af revisorer: Revisor Chresten Boller var på valg og blev genvalgt.
 
9) Valg til festudvalget: Christina og Henrik var på valg. Henrik blev genvalgt, Christina ønskede ikke genvalg. Susanne Agerbæk har lovet at hjælpe festudvalget ved behov.
 
10) Evt.: Følgende forslag og ideer kom frem under eventuelt:
- Uddeling af reklamer: Det er en belastning, da der kun er ganske få personer der går med reklamer. Nytænkning ønskes. Der var flere forslag. Åbent hus (tag dine venner med til en prøvesvømning). Pålægge alle ansatte trænere og hjælpetrænere at tage del i arbejdet, f.eks. med 2-300 reklamer pr. person. Annonce i avis (forkastet – for dyrt og ingen effekt). Uddeling på skoler (Muligvis ikke længere noget skolerne vil deltage i). Tages op i bestyrelsen.
- Julefest: Ønske fra festudvalget, at vi igen i år holder det i kantinen. Det gør tingene lettere, køkkenet kan anvendes, vi slipper for at bære borde og det fungerede fint i 2011.
 
 
6. marts 2012
Referent Vibeke Holm Andersen
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand