Møder » Møder 2011 » Referat generalforsamling d. 8.3.2011

Referat af generalforsamlingen i svømmeafdelingen d. 8. marts 2011


  1. Valg af dirigent og referent: Thomas som dirigent, Helle som referent

       2.  Thomas konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og fremlagde derefter formandens          beretning som blev vedtaget med applaus

       3.  Afdelingens regnskab blev gennemgået og godkendt

       4.  Der var ingen indkomne forslag

       5.  Kontingentfastsættelse. Vi fastholder de tidligere priser

       6.  Valg:

Til bestyrelsen var Kenny; Birgit, Vibeke og Helle R på valg. Alle modtog genvalg

Til suppleant genvalgtes Helle M

Bo blev genvalgt til kritisk revisor

Til festudvalget var Inger-Marie og Bodil på valg og blev genvalgt. Dette ønskede Lone ikke, så her blev Henning valgt ind. Lone har dog lovet, fortsat at hjælpe med sponsorgaver til vores juletræsfest


Vi siger til lykke til alle med valget


  1. Eventuelt:


Her blev muligheden for en kontakt til skolen i tilfælde af aflysninger diskuteret, lige som lønningerne og eventuelle lønstigninger blev diskuteret. Da der ikke kan besluttes noget under dette punkt, lovede nogle bestyrelsesmedlemmer at tage det op i bestyrelsen. Endelig blev der udtrykt lidt frustration fra festudvalget, der ikke altid oplever, at de bliver varslet i så god tid, som de ønsker.


Thomas takkede for god ro og orden


Referent

Helle Rønn


Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand