Møder » Møder 2013 » Referat træner- best.møde d. 19.11.2013
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19 november 2013 kl. 19.15 i klublokalet
 
Dagsorden
 
 1. Godkendelse af referat fra sidst (ref. kommer på hjemmesiden i aften)
 2. Hvad fik vi ud af at have Rita og Mads på besøg?
 3. Trænere og hjælpetrænere til næste sæson
 4. Datoer for sæsonstart og andre begivenheder i 2014 (opdatering af kalender på hjemmesiden)
 5. Juleafslutning, hvem gør hvad? Vi mangler en julemand og en spillemand.
 6. Status på økonmi
 7. Status på pokal indsamling og gravering
 8. Status på svømmemateriel
 9. Klubblad fremtid?
 10. Gensidig information f.eks. svømlangt, oplevelser på tværs, kold svømmehal, hjemmesidekursus osv.
 11. Eventuelt
Referat

Pkt. 1. Referat fra sidst godkendt.


Pkt. 2. Rita og Mads på besøg
Johannes talte om løst og fast

Pkt. 3. Næste sæson
Kun Birgit stopper

Pkt. 4. Datoer
Sæsonstart mandag d. 6. januar, træningslejr påske 16 ugers svøm+5 uger sommersvøm. 3+4 holdkap.

Pkt. 5. Juleafslutning
Det korte resume af dagen:
Dørene åbnes kl. 15, billetter tjekkes, faneindmarch, Lucia optog, sang, opvisning med plaskesvøm og oder+delfinsvøm, svømning med lys på plader/knæklys i mørke lys, fri leg. Omklædning. Jule hygge. Diplomer. Leg/boldspil i sportshal.
Kl. 12-14.40
Hallen: Stole, borde, duge, pynt, juletræ (Henning, Line, Søren?)
Svømmehal: Små juletræer (Flemming), Stort juletræ (Patrick, Thomas), Stole (Mogens, Allan), Speakeranlæg (Allan) Sluk lys (Mogens), Lys på plader (Martin), Dykker lys (vi bruger dem vi har Charlotte kontrol dem)
Festudvalg forbereder mad og drikke fra 13.30
Kl. 14.50:
Fælles omklædning
Lucia piger: Sofie
Haletudser+frør: Sofie, Line, Susanne, Jacob, Theline
Odder+delfiner: Anders, Patrick, Sofie
Talent+Mini: Charlotte
Uddeling af plader med lys: Hjælpetrænere, Rikke? Tine?
Obs flere i vandet med nissehue
Kl. 15.00:
Dørene åbnes: Dørmænd (Flemming, Søren?) tjekker billetter.
Kl. 15.10-16.00: Juleshow + frisvømning
Speaker: Allan
Fanebærer: Martin, Lisa
Kl. 16.00-16.30 Oprydning i svømmehal, Martin, Flemming
Stole Mogens, Allan
Hjælp til festudvalg: Mikkel? Tine? Rikke?
Kl. 16.30-18.00
Dans om juletræ.
Spillemand: Susanne L.J, Cam
Julemand: Henrik, Nissepige: Charlotte
Overrækkelse af langdistance diplomer (skrives på forhånd, stofmærker Sofie)
Boldhal: Sofie, Anders, Patrick, Lisa, Susanne, Line div. hjælpetrænere
JuleBingo
Spil og spilplader: Johannes, kr. 20 pr. 3 plader for kr. 50,-
Gaver, Johannes, Charlotte, Martin+far, ”Den lokale kurv”. Blomster dekorationer.
Opråber: Line
Generelt har Charlotte det forkromede overblik og kan finde opgaver, hvis du gerne vil hjælpe, men ikke lige ved med hvad.
HUSK:
Økse (Henning), Juletræsfødder, faner, gaffetape, stanniol

Pkt. 6. Økonomi, ikke behandlet.

Pkt. 7. Pokaler, ikke behandlet.

Pkt. 8. Svømme materiel, ikke behandlet.

Pkt. 9. Klubblad, ikke behandlet.

Pkt. 10. Gensidig info, ikke behandlet.

Pkt. 11. Eventuelt

Breve til kassereren fra Vibeke -> Johannes.
Uret hopper, Allan spørger pedellen.
Problem med Brabrand IF 18.15 onsdag.
Susanne på mail-liste.
Ny tang rustfri til stramning af bane tovene.
Frivillige til træningslejr.

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand