Møder » Møder 2014 » Referat træner- best.møde d. 8.4.2014
Dagsorden
1. Hvordan gik sæsonen?
2. Trænersituation
3. Kurser
4. Materiel
5. Info. fra bestyrelsen
6. Plaskestævne/klubmesterskab
7. Træningslejr
8. Eventuelt

 
ad 1. Hvordan gik sæsonen?
Pensionisthold: ny træner er fundet: Kristne tager indtil jul. Muligvis hele sæsonen.
Jakob: det går fint
Anders: det går fint. Stopper til sommer. Delfiner mangler træner til ny sæson
Rebecca: starter nyt hold
Line: det går fint. Stor forskel mellem hvad svømmerne kan. Meget blandet hold. Haletudser og delfiner. Mangler freespee
Sofie: det går godt. 4 ekstra svømmere på Odderhold. Det er for mange.
Kristine: voksenhold. Varierer noget i deltagere
Katrine: to hold næste år.
Tea: starter næste år
Telina: starter næste år
Mia: Frøer og Odder: det går godt. Livlige børn.
Charlotte: ikke mange voksensvømmere. Mangler padler + svømmefødder.
Susanne: det går fint. Mangler dykkerringe.
Anne Mette: to frøhold, det går fint
Ulla: det går fint
Mie: frøhold, det går fint.
Jonatan: det går fint. Fortsætter til jul, muligvis efter jul.
Martin: voksenhold torsdag. Der er ikke så mange der svømmer mere. Vi håber på flere næste sæson.

ad 2. Trænersituation
Efterår 2014 serindtil videre således ud:
Tirsdag
Haletudser 16:30-17:15 Mia (Annemette+Ulla)
Frøer 16:30-17:15 Susanne (Jacob+Mie)
Haletudser 17:15-18:00 Cathrine /Thea (Mia+Jacob)
Frøer 17:15-18:00 Susanne (Annemette+Ulla)
Oddere 18:00-19:00 Susanne (Theline)
Delfiner 18:00-19:00 Cathrine/Thea
Onsdag
Haletudser18:15-19:15 Line (Silas+Rebecca)
Oddere 18:15-19:15 Patrick (Marlene)
Mandag/torsdag voksen: Kristine, Martin, Charlotte
Mandag/fredag talent+mini: Jonathan, Charlotte
Mandag pensionist: Kristine
Lørdag familiesvømning: Susanne, Lisa, Charlotte


ad 3. Kurser
Der er brugt 20.000 i år. Susanne skal på kursus. Katrine og Tea skal på kursus næste sæson.
ad 4. Materiel:
Køb ghettoblaster.

ad 5. Info. fra bestyrelsen
Evt. sammenlægning med Brabrand Idrætsforening
Ved afbud: Ring til hjælpetræner, træner, Allan, eller Charlotte.
Livredder: nyt kursus i august
Løbesedler skal deles ud.
Sommersvømning: delfiner må gerne deltage i sommersvømning
Børneattest underskrives af alle.

ad 6. Plaskestævne/klubmesterskab
10. maj: sedler med mailadresse til tilmelding. Både papir og mail-tilmelding
Opvarmning og opstilling: 8.30 – 9.00
Klubmesterskab: 9.00 – 10:00
Plaskestævne: 10:30 – 11:30
Holdkapper: 11:30 – 11:50:
Medaljer + mad: 12:00 – 13:00: hvem kan støtte festudvalg? Sælge pølse og brød. Henning skriver rundt hvor mange han mangler.

ad 7. Træningslejr
Evt.: dommerkursus: Martin. Opdateret hjemmeside og udhængsskab
Sidste træningsuge er uge 19.

ad. 8. Eventuelt
-
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand