Møder » Møder 2013 » Referat træner- best.møde d. 9.4.2013
Dagsorden til træner- bestyrelsesmøde d. 9.4.2013
 1. Præsentation af bestyrelse, festudvalg, trænere og hjælpetrænere
 2. Hvordan gik sæsonen for trænerne og hjælpetrænerne
 3. Trænersituationen for kommende sæsonen (hold, kurser)
 4. Livredderplan for Familiesvømning om lørdagen
 5. Fornyelse af livredderprøver i sommerferien, hvem foruden trænere?
 6. Sommersvømning:  Normalt for talent og minitalent, men hvad med voksensvømning?
 7. Kalenderen for efteråret: sæsonstart 12aug2013, klubmesterskaber, plaskestævne, svømlangt, DGI stævner/kurser, julestævne/fest 30nov2013, møder
 8. Løbesedler til husstandsomdeling, hvem vil hjælpe til?
 9. Klubblad: Indhold, hvem, hvor tit og hvordan (papir og eller elektronisk)
 10. Hvordan gik træningslejren i påsken for talent og minitalent i Esbjerg?
 11. Svømmemateriel, mulighed for ansøgning til ÅUF (særligt dyrt materiel inden 1.5.2013)
 12. Opdatering af hjemmesiden: www.ni-svoem.dk
 13. Opdateret telefonliste
 14. Nøgler
 15. Børneattester 16år+
 16. Eventuelt
Referat
 
1) Præsentation af bestyrelse: Allan (formand), Søren, Johannes, Mikkel
Festudvalg: Henrik, Henning, Susanne, Michelle, Lotte,
Trænere: Charlotte, Lisa, Patrick, Birgit, Anders, Sofie, Flemming,
Hjælpetrænere: Malene, Jakob, Silas, Pia, Mette,
 
2) Hvordan gik sæsonen for trænerne og hjælpetrænerne?
Talent og minitalen startede godt, men stævner mangler opbakning. Et stævne måtte aflyses. Det er godt at Birgit hjælper meget til. Materialeønsker: Der ønskes håndpadler og store nye plader. Skal låses inde.
Hvordan fungere kontakten til forælder: nogen forælder snakker for højlydt, men det er fint at forælder er der når et barn evt. græder. Evt. opslag om et lavere lydniveau på forældre-bænken.
Diskussion om at forælder ikke skal være i hallen, men konklusionen blev at det ikke er nødvendigt at sende forælder ud af hallen.
Odder og delfiner startede ud med fuldt hold. Det svinger dog lidt med antal hen over sæsonen.
Problem med enkelte på delfinhold der ikke er gode nok til niveauet på holdet. Det tager en del tid fra træneren.  Forslag om seddel fra træner om hvilket hold svømmeren skal tage næste sæson. Hjælpetræner til Anders: Jakob.
Det er godt at trænerne kan snakke sammen om at flytte svømmere, men det skal også siges til kassereren. Trænere snakker sammen og kontakter derefter kassereren, før svømmerne for tilladelse til at rykke op. Kassereren administrerer oprykningssedler.
Voksenhold: køre fint. Tjekke op på regler om livredder.

3) Trænersituationen for kommende sæsonen (hold, kurser)
Line vil muligvis afløses til næste sæson. Der er mindre ændringer.
Forslag: familiesvømning rykkes til (9)10 – 14 i næste sæson. Der skal søges hos kommunen.
Bestyrelsen påtænker at lave skriftlig kontrakt til trænerne. Formanden udsender forslag til kontrakt på et senere tidspunkt.
 
4) Livredderplan for Familiesvømning om lørdagen
Sofie, Lisa, Charlotte
 
5) Fornyelse af livredderprøver i sommerferien, hvem foruden trænere?
Er det muligt at aflægge prøve her på Tovshøjskolen? Det er vigtigt at kende udstyret her på skolen.
Kan man bruge livredderprøve på andre skoler?
Dato: sidst i juni, evt. lørdag. Eller ugen før 12. august, uge 32.
 
6) Sommersvømning: Normalt for talent og minitalent, men hvad med voksensvømning?
10 svømmegange. Forslag om prisstigning til 100,-
Voksensommersvømning? Tilbydes som svømning og ikke som vandgymnastik
 
7) Kalenderen for efteråret, mangler dato for: klubmesterskaber, plaskestævne, DGI stævner/kurser, evt. hyttetur?
Gennemgang af kalender af formand. Kalenderen opdateres.
 
8) Løbesedler til husstandsomdeling, hvem vil hjælpe til?
Uddeles sidste uge inden sæsonstart. Astrid og Mogens planlægger. Sofie (500), Lotte, Michelle, Anne-Mette, Mogens, Charlotte, Martin, Johannes, Lisa (500).
Forslag om plakat til at hænge op på skoler m.m. 
Forslag til plan over hvor man hver især skal dele ud. Allan laver en oversigt.
 
9) Klubblad: Indhold, hvem, hvor tit og hvordan (papir og eller elektronisk)
Forslag om at der er en person fra bestyrelsen der evt. kan læse med / korrektur på bladet.
Andre må meget gerne bidrage til artikler eller andet til svømmebladet.
 Sekretæren læser korrektur.

10) Hvordan gik træningslejren i påsken for talent og minitalent i Esbjerg?
God tur med 17 svømmere til Esbjerg. Koldt vand men dejligt mad. Tur til badeland.
 
11) Svømmemateriel, mulighed for ansøgning til ÅUF (særligt dyrt materiel inden 1.5.2013)
Der ønskes håndpadler og store nye plader. Der er ønske om at materialet kan låses inde.
Musikanlæg ønskes til svømmehal. Evt. medlemskab af AUF. Der kan søges ved forskellige fonde.
Uret i svømmehallen ønskes repareret. 
 
12) Opdatering af hjemmesiden: www.ni-svoem.dk
 
13) Opdateret telefonliste
Udleveres i papir.  
 
14) Nøgler
Overblik over nøgle til klublokale: Allan, Sofie, Charlotte, Johannes.
 
15) Børneattester 16år+
Formandens børneattest sendes ind af kassereren og omvendt.
De andres sendes ind af formanden.
 
16) Eventuelt
”Udspil” er et blad fra DGI som vi kan få. Tilmelding hos DGI hjemmeside.
Konfirmation: svømmere og trænere får kort og gave (200 kr.). Der er fire personer i år. Hvem printer kort ud? Det gør Søren (næstformand) Lisa sender materiale ud til Allan.
Charlotte vil gerne på kursus.
 

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand