Møder » Møder 2014 » Referat træner- best.møde d.16.9.2014
Referat af bestyrelsesmøde d. 16.9.2014
Dagsorden
  1. Sæsonstart
  2. Materiel
  3. Kurser
  4. DGI Holdturneringer
  5. Svøm langt
  6. Jule afslutning.
  7. Eventuelt
ad1. Sæsonstart
Mandag:
Kristine er blevet meget glad for pensionisterne, fortsætter til sommerferien.
Miriam er ny, mange navne men er ved godt mod.
Jonatan:  konfliktløsnings kursus med Line.
Kristine få voksne, men der er kommet flere.
Tirsdag:
Mia, haletudser har været nervøs men er kommet godt i gang har fået ros af forældre.
Meget støj fra forældrene. Rikke skriver på hjemmesiden.
Onsdag:
Kathrine+Thea: haletudse-frø sammenlægning.
Patrick+Silas alt ved det gamle
Line færre børn måske pga. ny reform. Ikke fyldt hold.

ad2. Materiel
Johannes har købt: vandkander, fodbolde og håndpadler.
Skum plader 1*0,5 meter

ad3. Kurser
Miriam, Kathrine+Thea, Jonathan, Mia instruktørkurser.
Rebekka mangler hjælpetræner kursus.

ad4. DGI Holdturneringer
1+2 i efteråret. Forplejning bevilget til Grenå, pizza, da stævnet slutter sent.

ad5. Svøm langt
Er for alle hold uden hjælpemidler

ad6. Jule afslutning
Vi kører lotteri hvis mange gaver ellers bingo.
Susanne spiller.
Opdatering af sponsor seddel.

ad7. Eventuelt
Ny adresseliste udsendes.
Børneattester elektronisk.
10 turs Klippekort til voksne

 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand